“Alfabetització informacional, necessitat educativa actual”

L’educació del nostre alumnat ha de passar per la formació en les competències en la cerca i tractament de la informació, i posterior comunicació -tant escrita com oral-, atès que el moment en el que ens trobem, l’accés a la informació és molt fàcil, però l’alumnat necessita eines per avaluar la seva fiabilitat, i discriminar allò que li interessa del que no. Ensenyar és ara no només transmetre coneixements sinó ensenyar a aprendre.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *