Monthly Archives: April 2009

Recomanacions

En aquest apartat presentarem opinions i suggerirem lectures tant d’obres literàries com d’articles i altres que considerem interessants per a la comunitat educativa. Per tant, anirà dirigit tant a l’alumnat com el professorat, pares i mares i resta de persones vinculades al nostre centre. Tanmateix també pretenem que qui faci les recomanacions no siguem només el professorat, sino que esperem la participació activa i demanem la col.laboració de tots aquells que estigueu vinculats, des de l’àmbit que sigui, amb la lectura per plaer i la cerca d’informació, en definitiva, amb les ganes d’aprendre, conèixer i gaudir a través de la lectura.

Lectura a la classe de Filosofia i Ciutadania de 1r de Batxillerat

Des de la classe de 1r de Batxillerat hem plantejat, com en els cursos anteriors, una sèrie de lectures d’obres de diversos autors i que versen sobre temes treballats amb l’alumnat que esperem serveixin per aprofundir-hi i reflexionar-hi des d’altres punts de vista, i alhora posar-se en contacte amb els textos d’autors, sense intermediaris. La idea és que d’un llistat d’obres proposat, l’alumne en tria una, en fa la lectura individual, i després en presenta una memòria escrita i en fa una exposició oral davant dels companys. D’aquesta manera es treballen no només aspectes de contingut sinó habilitats com la comprensió i la comunicació -tant escrita com oral-.

A   continuació us exposem les obres triades enguany per l’alumnat de 1r de Batxillerat, i esperem que al final de les lectures puguin oferir a través d’aquest bloc les seves recomanacions (l’ordre és per afinitat temàtica):

– TERRICABRAS, J.Mª, Atreveix-te a pensar

– GAARDER, El món de Sofia

– MARINA, J.A. , Anatomía del miedo,¿Por qué soy cristiano?, El laberinto sentimental, Diccionario de los sentimientos

– UNAMUNO, M., Niebla

– BAROJA, P., El árbol de la ciencia

– DAVIS, F., La comunicació no verbal

– SERRANO, S., El regal de la comunicació

FROMM, E., L’art d’estimar

– ALBERONI, Enamorament i amor

– SKINNER, Walden dos

–  BRADBURY, R., Farenheit 451

– SAVATER. F., Ética para Amador

– RUSSELL, B., La conquesta de la felicitat

– NIETZSCHE, F., L’anticrist, La Genealogia de la moral

– PIAGET, Sis estudis de Psicologia infantil

– FEYNMAN, El sentit de tot plegat

–  El sentit de tot plegat