Fitxes llenguatge musical

Les següents fitxes són per a treballar el llenguatge musical a un nivell molt elemental  i bàsic, d’una forma escueta i breu, en un espai de temps curt. Les fitxes estan seqüenciades i pensades per a començar a treballar des de primer de primària, adaptant-les al nivell de cada curs. Clica la imatge: