Servei de vigilància matí i tarda

S’ofereix de 3/4 de 8 a 9 del matí i de 4 a ¼ de 7 un servei de vigilància pels pares que desitgin deixar els nens abans o després de l’horari escolar. En aquest espai, els nens i nenes aprofiten per jugar al pati o fer deures a la biblioteca amb una monitora. El servei el paguen només les famílies que el fan servir. El cost d’aquest servei és d’1 euro per dia i per franges (els alumnes esporàdics) i de 15 euros  al mes (per 1 franja els alumnes fixes ). Les franges són de 3/4 de 8 a 9; de 4 a 5; i de 5 a 1/4 de 7.

Tant els fixes com els esporàdics, acostumem a cobrar-los trimestralment.