ASSEMBLEA GENERAL

El màxim òrgan de l’AMPA és l’Assemblea General, en què, de manera ordinària, es reuneixen tots els pares i mares de l’escola un cop cada any, a principi del curs. Si convé, es convoca de manera extraordinària. El que es fa a l’assemblea és aprovar l’acta del curs anterior, els pressupostos, exposar quins són els objectius que es pretenen assolir i informar de manera general de les activitats previstes per a l’any en curs.

Estat de comptes de l’assemblea del 2010:

Us adjuntem els arxius corresponents a l’estat de comptes de l’AMPA.

Estat de comptes del menjador

Pressupost AMPA

Pressumpost AMPA-menjador

Pressupost menjador

Estat de comptes del curs 2011:

Pressupostos001-1

La quota de l’AMPA és de 30 euros anuals per alumne i es cobra el febrer.