Daily Archives: 9 febrer 2011

Calendari de Preinscripció curs 2011-2012

Aquí teniu el calendari oficial de Preinscripció per al nou curs 2011-2012:

preinscripcio1

PREINSCRIPCIÓ 2011-2012

  • SOL·LICITUD

La sol·licitud (única) s’ha de presentar al centre sol·licitat en primer lloc o a l’oficina municipal d’escolarització. També es pot formalitzar i enviar telemàticament a través del formulari de la pàgina web: http://www.gencat.cat/ensenyament. Aquest genera un resguard que cal imprimir, signar i juntament amb la documentació acreditativa presentar-lo al centre demanat en primer lloc (si no es disposa de signatura digital).

  • DOCUMENTACIÓ

Cal presentar juntament amb la sol·licitud de preinscripció:

Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.

Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor legal) o el NIE (persones estrangeres).

Original i fotocòpia de la TIS (targeta sanitària individual)

En el cas que s’hagin de justificar els criteris de prioritat, caldrà també presentar la corresponent documentació.

preinscripcio11