Quota de sòcia

Sense les AFAs la majoria de serveis bàsics per a les famílies no estarien garantits. D’aquí que sigui essencial la participació dels pares i mares de l’escola. Les famílies que vulguin associar-se poden formalitzar-ho amb el pagament d’una  quota anual de 45 euros* per família (4,5 euros al mes). PER QUÈ FER-TE SÒCIA DE l’AFA?

COM FORMALITZAR LA QUOTA? Teniu dues opcions; 

  • OPCIÓ RECOMANADA. En el moment de la compra de llibres a Comercial Girona.
  • Per transferència a LA CAIXA ES55 2100 8867 5813 0026 7717 indicant els cognoms de l’alumne/a. Enviar el justificantafa@escolaguinovart.cat.

GRÀCIES PER LA TEVA APORTACIÓ!

PS. * La quota de sòcia durant el curs 2022/23 passarà de 40 a 45 euros per compensar, entre altres punts, les despeses derivades de la seva gestió i la disminució de socis al passar de dues línies a una línia. Si voleu tenir més detalls podeu consultar la memòria de Tesoreria que justifica aquesta decisió presa per la Junta.

Gràcies per la vostra comprensió.