Monthly Archives: setembre 2022

Memòria menjador curs 2021-22

 

Aquest any que les mesures COVID s’han anat relaxant paulatinament, la COMISSIÓ DE MENJADOR ha dinamitzat la seva activitat, que es pot sintentitzar en;

  • Revisió dels menús proposats per Scolarest.
  • Realització d’una enquesta de satisfacció a les famílies i l’alumnat, els resultats de la qual es va presentar a l’Assemblea Gral extraordinària del 15 de Febrer de 2021. Seguiment dels punts de millora, entre els que es destaca l’exclusió de plats que menys agraden i recuperació de receptes d’èxit.
  • Per tal d’apropar les famílies al menjador, i llimar les inquietuts d’aquests vers el menú escolar, es propulsa la reobertura del servei de menjador a les famílies a través del “Tasta’m”

  • Sessió de capacitació en 1ers auxilis coordinat per la Comissió de Menjador de l’AFA amb el CAP Can Bou de Castelldefels.

  • Es va substituir el iogurt ensucrat o de sabors per iogurt natural sense sucre a granel  de “La Fageda” que es serveix en gots de vidre per tal de reduÏr els envasos i amb toppins opcionals, que aporten menys sucre que els iogurts emprats fins ara. Aquest petit canvi, no sol és més saludable per a la salut dels nens i nenes, sinó per la del planeta.

  • Elecció i coordinació del “Refresh“; un programa de redecoració del menjador que s’ha fet durant l’estiu 2022 per tal de reduïr el soroll visual i acústic per crear un ambient més agradable pels infants. Això és possibles gràcies a la tria de materials de colors més neutres i lluminosos i el canvi de les cadires d’estructura metàl.lica per unes més lleugeres de plàstic. Aquesta millora s’ha fet sense modificar el cost de menjador pel primer fill, tot i que els preu màxim presentat per la Generalitat pel curs 2022-23 han incrementat.

Cara el curs vinent es vol seguir amb la mateixa línia i ademés ens agradaria;

  • Buscar una sol.lució pel manteniment de tota la maquinària de la cuina, que en el últim exercicis ha necessitat de reparacions de mil.lers d’euros que afecten seriosament l’equilibri econòmic de l’AFA.
  • Treballar amb Scolarest per tal de clarificar la comunicació dels cobraments a les famílies amb una través d’una App on puguin consultar el detall de cada rebut.

SCOLAREST per la seva banda, té un projecte educatiu que presenta cada inici de curs. Adjuntem el BE CURIOUS del curs 2021-22.

L’AFA ademés sol.licita la subvenció al departament d’Afers Socials de l’Ajuntament de Castelldefels que cobreix la VETLLADORA PEL TEMPS DE MIGDIA. I és que l’alumnat amb necessitats especials, durant l’horari lectiu, està atès per l’equip d’atenció a la diversitat de l’escola, però en el temps de migdia s’ha cobrir aquest recolzament per personal extern a l’escola. Aquest vetlladora la contracta Scolarest gràcies a la subvenció que sol.licita l’AFA. Adjunta la memòria d’Scolarest.

Recordar que l’escola el curs passat va entrar en el Programa Komtü; un projecte de capacitació emocional per a tot els professionals que están en contacte amb l’alumnat; des del professorat, PAS, o personal de migdia. Concretament, el monitoratge d’Scolarest i la vetlladora de migdia va assitir a tres sessions de formació de 3h cadascuna.

AFA escola i menjador seguim treballant per fer del temps de migdia un espai educatiu, lúdic y de convivència per al gaudi dels nostres nens i nenes.