CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU

La carta de compromís educatiu és un instrument més pel que fa a la comunicació entre la família i el centre.

Les funcions educadores de la família i del professorat són complementàries i requereixen el compromís mutu per aconseguir l’objectiu de formar persones el més autònomes, responsables i actives en la societat.

L’educació és el resultat de l’esforç conjunt de les famílies i la institució escolar. És en aquest sentit que sorgeix la carta de compromís educatiu.

Us fem arribar un esborrany de carta de compromís educatiu per tal que hi feu les esmenes que creieu oportunes. Si voleu afegir o esmenar alguna de les parts del document podeu fer-ho:

– adreçant la vostra proposta per escrit a la direcció del centre

– utilitzant el correu electrònic de l’escola a8035623@xtec.cat

– mitjançant el bloc de Comunicació amb les Famílies:

http://blocs.xtec.cat/a8035623 (PÀGINES: PESTANYA CARTA COMPROMÍS).

El termini de presentació d’esmenes es tanca el dia 31 de març de 2011.

 

Un cop recollides totes les vostres propostes, redactarem un document definitiu que haurà de signar cada família.

 

Atentament,

La Direcció