Autoria: Joana Borrell i Aïda Malet

El nostre treball de recerca es basa a conèixer com la situació de confinament ha afectat les persones amb trastorn bipolar. 

Consta de dues parts: d’una banda, hi ha la part teòrica, en la qual emergeixen les característiques i peculiaritats del trastorn bipolar, fonamentada a partir d’una acumulació de dades obtinguda gràcies a la profunda investigació a partir d’articles, documents i pàgines web trobades per Internet (on hem trobat les seves fases, símptomes, diagnòstics, tractaments, etc.). D’altra banda, la part pràctica és el nucli de la tasca i engloba unes quantes entrevistes (en concret, sis) i una enquesta. 

A la part pràctica hi podem trobar, en primer lloc, una petita introducció sobre les persones entrevistades i també algunes conclusions extretes a través d’entrevistes realitzades amb l’ajuda de professionals, així com experiències viscudes des dels ulls d’una persona amb aquesta patologia. En segon lloc, com a mostra social general, també hi podem trobar unes conclusions sobre una enquesta molt completa que mostra l’opinió pública de la societat sobre el trastorn, on les persones van participar des de la seva pròpia experiència i perspectiva. 

L’objectiu del treball, per tant, és difondre i informar sobre el trastorn bipolar, així com justificar amb dades reals la mala imatge que pesa sobre el trastorn i, d’aquesta manera, ajudar a eliminar tabús i prejudicis.

Tutoria: Jordi Cañadell Badenes