Amb la convocatòria d’aquesta vintena edició del Premi Montserrat Miró i Marimon, la Fundació Bosch i Cardellach, l’Ajuntament de Sabadell i el Centre de Recursos Pedagògics del Vallès Occidental I (Sabadell – Sant Quirze) volem potenciar els treballs de recerca del batxillerat, projectar-los a la societat més propera i reconèixer l’esforç fet per l’alumnat i el professorat. Es valorarà la relació dels treballs amb les ciències socials, les llengües, les arts, l’educació física, les ciències experimentals, el medi ambient, la tecnologia i les matemàtiques.

En l’edició d’enguany s’han presentat un total de 31 treballs de recerca: 16 de l’àmbit  cientificotecnològic, 1 de l’àmbit matemàtic, 10 de l’àmbit social i humanístic i 4 de l’àmbit artístic.  Volem destacar que hi ha un total de 4 treballs que tracten sobre la COVID 19 i 5 sobre algun aspecte de la ciutat de Sabadell.