Category Archives: FAMÍLIES

RELACIÓ FAMÍLIA-ESCOLA

Quines vies garanteixen la participació activa de les famílies en les nostres aules?

La metodologia emprada, que implica a les famílies en investigacions compartides (a través sobretot dels projectes).

L’aportació per part dels infants o de les famílies de materials relacionats amb els aprenentatges.

L’elaboració conjunta amb els seus fills/es de treballs a iniciativa pròpia o bé aquells que han estat proposats des de l’aula. Molts d’aquests treballs posteriorment són compartits amb el grup i, sovint, motiu de noves investigacions.

La motivació de les famílies per dur a terme a les aules experiències enriquidores i interessants pels infants (aula oberta).

La participació de les famílies en trobades o exposicions d’escola.

Què és el que possibilita mantenir una comunicació fluïda amb les famílies?

El contacte diari amb les famílies.

Reunions col·lectives d’inici de curs.

El bloc de l’aula com a recull d’experiències documentades que s’han dut a terme dins l’aula (amb converses, fotografies, esquemes, dibuixos o escrits escanejats,…). En l’elaboració del bloc, progressivament volem que els infants hi tinguin un paper actiu. El bloc de l’aula, les famílies també hi escriuran les seves impressions, hi podran realitzar aportacions,… Per les famílies que no tinguin un fàcil accés a internet, hi haurà una “carpeta viatgera” a cada aula amb el contingut del bloc.

Entrevistes sol·licitades per les famílies o per la pròpia mestra.

Comunicats escrits pels propis infants en els quals s’informa sobre què estem investigant, es sol·licita ajuda, es demana material a les famílies,…

La coavaluació que els infants facin quedarà plasmada ja sigui per escrit, transcripció de conversa, a través d’imatges,… En aquesta coavaluació hi haurà també un comentari de la tutora i un espai per a què les famílies puguin també realitzar les seves observacions. Aquesta avaluació retornarà a l’aula per tal que la mestra pugui conèixer el punt de vista de les famílies vers la informació que se’ls ha donat.

Com s’expressa el grau d’implicació o compromís de les famílies a l’aula i a l’escola?

L’interès que mostren en els diferents treballs, projectes o metodologia.

La confiança en la professionalitat dels mestres i de l’equip docent de l’escola.

El respecte vers les decisions i vers les normes del centre o aula.

La participació i el seguiment de la vida a l’aula i de les diferents activitats organitzades pel centre o per les famílies.

L’establiment de vincles i diàlegs constructius que permetin una comunicació fluïda i distesa d’informacions vàries, i l’expressió de les pròpies opinions des de l’empatia.

HORARI ENTREVISTES

Benvolgudes famílies,

Si voleu sol·licitar una entrevista amb la tutora per qualsevol  motiu, aquí teniu  l’horari d’atenció. Agrairia que aviséssiu amb antel·lació per tal que pugui programar-me.  Si teniu qualsevol dubte, comuniqueu-m’ho. Moltes gràcies!

ENTREVISTES FAMÍLIES