Category Archives: AULA

METODOLOGIES

Combinem diferents tipus de metodologies o activitats:

El mètode científic (projectes i experimentacions).

La resolució de problemes reals (relacionats amb fets de la vida quotidiana a l’aula o amb alguna incògnita que aparegui en el curs d’un projecte).

Les exposicions a altres grups o nivells de fets que els puguin interessar del nostre projecte o experiències compartides, l’elaboració de dubtes i qüestions que plantejarem a altres grups o nivells relacionades amb els seus projectes.

La conscienciació en l’ús que fem de les noves tecnologies en la nostra aula (amb els projectes, el fotògraf/a i reporters/es de l’aula, l’elaboració compartida del bloc, les exposicions o presentació de treballs a través de Powers Points, de pluja d’imatges, de fragments de vídeo enregistrats, com a mètode de documentació…).

La utilització de línies del temps, d’esquemes i imatges analògiques que ens ajudin a establir relacions entre els coneixements.

L’oportunitat de poder aprendre a conèixer diferents materials que ens permetin dur a terme diferents tipus de recerques o treballs (internet, la premsa, els mapes, cintes mètriques, jocs, calculadores, microscopis, material per a l’elaboració de maquetes,…).

Entrevistes i experiències dutes a terme per familiars o bé per experts que tinguin a veure amb les nostres investigacions.

La relació i aprofitament de l’entorn natural, social i cultural més proper a l’escola.

S’atorgarà un paper essencial i vertebrador a la conversa i a la documentació dels aprenentatges i es potenciarà la cooperació i pressa de decisions per part dels infants de l’aula.

Activitats de ciències i tecnologies (vinculades amb els projectes o amb els interessos que puguin sorgir sobre biologia, éssers vius, geologia, química, invents de la humanitat,… En aquest aspecte, cal rellevar que donarem a conèixer diferents tipus de ciències però de cada una d’elles es ressaltaran i es treballaran a fons 4 continguts rellevants que puguin generalitzar o relacionar amb experiències passades o futures).

Activitats relacionades amb la lectura (el préstec de llibres, la biblioteca, la lectura de l’adult individual o col·lectivament, la representació de contes audiovisualment per mitjà de la projecció ja siguin fets per altres o per nosaltres mateixos, lectura compartida voluntària –un infant llegeix a un altre-, la lectura autònoma voluntària, la motivació vers la lectura, la fantasia, la imaginació, les il·lustracions, la creació,…).

Activitats relacionades amb l’escriptura (es donarà especial importància a la descripció i a la narració a través de treballs sobre vocabulari que tinguin a veure amb els projectes, de definicions, a través de la conscienciació i descripció de qualitats d’uns i altres, a través de la creació de contes inventats o inspirats,… També es treballarà la redacció de notícies d’aula acompanyades d’imatges,… Ens familiaritzarem en les diferències i semblances entre oral i escrit i iniciarem, en la mesura que sigui necessari pels infants, en algunes normes d’ortografia molt bàsiques).

Els jocs matemàtics i lingüístics com a suport lúdic de diferents aprenentatges.

L’avaluació o coavaluació dels aprenentatges mitjançant la conversa, quadres/esquemes que ens ajudin a organitzar el nostre pensament en relació amb els altres i amb un mateix, l’analogia amb imatges, la proposició de nous reptes individuals a aconseguir,… Aquestes avaluacions seran col·lectives i compartides amb les famílies.ORGANITZACIÓ DE L’AULA

A l’aula tenim una organització interna de l’aula que ens permeti garantir un cert ordre i fomentar la implicació de cada infant en les tasques col·lectives. D’aquesta manera, hem realitzat quatre grups dins el grup-classe, cadascun dels quals té el seu encarregat de material i de recollida. Aquests grups també ens possibilitaran dur a terme els jocs lingüístics i matemàtics, així com l’intercanvi d’experiències i l’elaboració de treballs cooperatius.

Apart dels encarregats de material (4) i de recollida (4), també hi ha els missatgers (2), el fotògraf (1), els reporters (2), els encarregats del calendari (2), els de l’hort/plantes (4) i els vigilants (opcional). Els missatgers tenen la funció de realitzar comunicats a altres aules o a les famílies per mitjà oral o escrit. El fotògraf de l’aula es responsabilitza de realitza fotografies de diferents treballs i/o experiències d’aula que, una vegada seleccionades, seran descrites a mode de notícia pels reporters en el bloc. Més endavant, ens agradaria poder-ho fer mitjançant gravacions digitals. Els càrrecs es canvien quinzenalment.

La distribució de l’aula serà flexible depenent del grup i del tipus de treball que es realitzi (per exemple, jocs o bé converses, projeccions, etc.).

Dins l’aula disposem de diferents materials que ens ajuden a treballar i a comprendre: La taula del 100, l’abecedari, mapes, la línia del temps, jocs, contes,…

MESTRES QUE INTERVENEN EN EL GRUP

Mestra Tutora: Maribel Aldomà.

Mestra d’Anglès: Isabel Graells (1/2 grup dimecres i dijous de 11:30 a 12:30).

Mestre d’Informàtica: Xavier Moruno (1/2 grup dimecres i dijous de 11:30 a 12:30)..

Mestre d’Educació Física: Carlos Castillo (dimecres de 8:30 a 9:30).

Mestre de Música: Denis Serrano (1/2 grup dimarts de 9:30 a 10:30 i de 11:30 a 12:30). El Denis també fa Biblioteca amb tot el grup a última hora dels dijous.

Mestra de Necessitats Específiques de Suport Educatiu (NESE) i de Suport: Maria José Martínez (dimecres a la tarda i dijous de 8:30 a 9:30). Amb la Maria José realitzem conjuntament el Projecte Emocions i Colors i també ens ajuda en activitats de llengua.

Mestra de Suport: Trini Moral, Lectura comprensiva (dilluns de 11:30 a 12:30) i Montse Safont (dimarts de 4-5), la Montse fa de suport en activitats d’escriptura amb tot el grup.