Grasset de muntanya

Nom científic: Anthus spinoletta.
Família: Motacíl·lids.

El grasset de muntanya és un ocell que fa uns 17  cm de llargada i uns 25 cm amb les ales obertes. És de coloració gris marronosa per sobre i blanquinosa rosada per sota, tot i que agafa tonalitats marronoses a l’hivern.
La cua és llarga i fosca amb els marges blancs.
Menja insectes i altres invertebrats que cerca pel terra.
Fa el niu amb molsa i herbes al terra, al costat d’una roca o en un cingle. El recobreix amb pèls.
La femella pon 4-5 ous de color blanquinós amb punts foscos i els incuba durant 2 setmanes. Els pollets abandonen el niu als 16 dies, tot i que encara no poden volar.
Pot fer 2 postes cada any.

Viu als Pirineus, on nidifica. A l’hivern se’l pot veure en zones humides del país.
Viu uns 5 anys.

Més informació: Servidor d’Informació Ornitològica de Catalunya (SIOC).

Publicat dins de Anthus spinoletta, grasset de muntanya, motacíl·lids | Envia un comentari

La cornella

Nom científic: Corvus corone.
Família: Còrvids.

La cornella és un ocell semblant al corb, però una mica més petita; fa al voltant de 50 cm de llargada i uns 100 cm amb les ales obertes.
Tot el plomatge és de color negre. El bec és gruixut.
El mascle i la femella són idèntics.

És omnívora i s’alimenta de llavors, fruites, cucs, insectes, ous, cargols, petits mamífers i granotes. Igualment aprofita restes d’animals morts.
Fa el niu en arbres o cingles de pedra. El fa amb branques i fang; el folra amb plomes, draps, llana, pèls, plomes i altres materials que amuntega.
La femella pon 4-5 ous verdosos o blavosos amb punts o taques fosques i els incuba durant 3 setmanes. Els pollets comencen a volar al cap d’uns 35 dies.

Viu en zones boscoses, tot i que se la pot veure pels abocadors i alguns parcs.
És un ocell solitari que es reuneix en grup poques vegades.
Viu entre 5 i 10 anys.

Més informació: Servidor d’Informació Ornitològica de Catalunya (SIOC).

Publicat dins de cornella, còrvids, Corvus corone | Envia un comentari

La gralla

Nom científic: Corvus monedula.
Família: Còrvids.

La gralla és un ocell semblant al corb, però molt més petita; fa al voltant de 33 cm de llargada i uns 70 cm amb les ales obertes.
Tot el plomatge és de color negre, excepte el cap i els costats que són grisos.
El bec és curt.
El mascle i la femella són idèntics.

És un ocell omnívor. S’alimenta de cereals, fruites, llegums i insectes; si pot també menja ous i petits ocells. Igualment aprofita restes comestibles.
Fa el niu en forats de les roques, d’arbres, de murs o fins i tot en xemeneies. El fa amb branquetes, herbes, plomes, draps, llana i altres materials que amuntega.
La femella pon 3-7 ous verdosos o blavosos amb taques marronoses i els incuba durant uns 16 dies.
Els pollets comencen a volar un mes després de néixer.

Viu en llocs des d’on pugui dominar una amplia àrea, com penya-segats, campanars,ruïnes, castells, i també en zones boscoses.
Cerca el menjar pels camps. Viu a la terra baixa i a la muntanya mitjana.

És un ocell sociable i sorollós. Llança crits aguts i acostuma a viure en petites colònies.
És gregari i cerca els seus aliments en grup.

Viu entre 5 i 10 anys.
De vegades es barreja amb altres còrvids, sobretot a l’hivern arribant a formar grups de centenars d’ocells.

Cant i més fotos de la gralla

Més informació: Servidor d’Informació Ornitològica de Catalunya (SIOC).

Publicat dins de còrvids, Corvus monedula, gralla | Envia un comentari

El xibec

Nom científic: Netta rufina.
Família: Anàtids.


El xibec és un ànec que fa uns 50 cm de llargada i uns 90 cm amb les ales obertes.
El mascle té el cap de color ataronjat o marronós rogenc, el bec vermell, el coll i el pit negres. Les ales són meitat fosques, meitat blanques. Per sobre és fosc i per sota blanquinós. Les potes són rogenques.
La femella canvia les tonalitats i en conjunt és més marronosa; destaquen les galtes blanquinoses i el bec fosc.
Menja llavors i plantes aquàtiques; també insectes aquàtics, crustacis i mol·luscos.
Es capbussa arribant a estar uns 20-30 segons sota l’aigua.
Fa el niu entre la vegetació al costat de l’aigua amb arrels, tiges vegetals i fulles. Està folrat de plomissol.
La femella pon entre 6 i 13 ous de color blanquinós amb matisos grisos o verdosos que són incubats durant uns 25 dies. Els aneguets de seguida deixen el niu amagant-se entre la vegetació, però no volen fins al cap d’uns 70 dies.
Viu es zones aquàtiques com aiguamolls, estanys, basses i embassaments.
Nidifica al Delta de l’Ebre, tot i que se’l pot veure puntualment en altres llocs del país durant l’hivern.
Viu uns 8 anys.

Més informació: Servidor d’Informació Ornitològica de Catalunya (SIOC).

Publicat dins de anàtids, Netta rufina, xibec | Envia un comentari

El xarxet comú

Nom científic: Anas crecca.
Família: Anàtids.

El xarxet comú és un ocell aquàtic que fa uns 36 cm de llargada i uns 60cm amb les ales obertes. Pesa uns 300-400 g.
El mascle té el cos de color gris amb fines ratlles blanques. El cap és de color marró i en ell hi destaca una franja verda que envolta l’ull i baixa pel clatell. Per sota és blanquinós amb punts marronosos. El bec és gris fosc i les potes gris verdoses. Té una franja blanaca acada ala i una taca groguenca sota els laterals de la cua
La femella en conjunt és més marronosa amb taques clares.
Menja llavors i plantes aquàtiques; també insectes aquàtics, cucs de terra, crustacis i mol·luscos.
Vola en grup amb molta habilitat, fents girs acrobàtics espectaculars.
Fa el niu en un forat del terra, entre la vegetació, prop de l’aigua; el cobreix amb branquetes, fulles, herbes i plomissol.
La femella pon entre 8 i 10 ous de color groguenc fosc amb tonalitats verdoses que són incubats durant unes 3 setmanes. Els aneguets de seguida deixen el niu amagant-se entre la vegetació.
Viu es zones aquàtiques com aiguamolls, estanys, basses i embassaments i zones tranquil·les d’alguns rius.
Nidifica rarament a Catalunya, tot i que a l’hivern se’l pot veure en molts llocs del país, ja que vénen molts exemplars del centre i nord d’Europa.
Viu entre 10 i 15 anys.

Més informació: Servidor d’Informació Ornitològica de Catalunya (SIOC).

Publicat dins de Anas crecca, anàtids, xarxet comú | Envia un comentari

L’ànec blanc

Nom científic: Tadorna tadorna.
Família: Anàtids.


L’ànec blanc és un ocell que fa uns 50-70c m de llargada i uns 100-130 cm amb les ales obertes. Pesa una mica més d’1 Kg.
El mascle i la femella són molt semblants. Tenen el cap i el coll de color verd, el pit blanc amb una franja marronosa que s’estén cap a la part superior de l’esquena. La resta del cos és blanc, menys una franja negra que va del pit al ventre. Les ales són blanques amb la punta negra. El bec és vermell i el del mascle té una protuberància en la part superior.

Menja mol·luscos, crustacis, peixos petits, insectes, cucs de terra, algues, herbes i llavors.
No acostuma a capbussar-se del tot sota l’aigua; només introdueix el cap i el coll cercant aliment. Li agrada estar-se pels marges i a vegades se’n va a camps herbosos on descansa.
Fa el niu en caus de conills abandonats, a la vora de matolls o roques. Està fet i folrat de plomissol.
La femella pon entre 8 i 14 ous de color blanquinós que són incubats durant uns 30 dies. Els aneguets de seguida abandonen el niu i se’n van a l’aigua on es reuneixen amb altres cries i són vigilats per ànecs blancs adults.
Viu es zones aquàtiques properes al mar, però durant les migracions se’l pot veure per diferents llocs del territori.  Nidifica al Delta de l’Ebre.
Viu entre 5 i 15 anys.

Més informació: Servidor d’Informació Ornitològica de Catalunya (SIOC).

Publicat dins de anàtids, ànec blanc, Tadorna tadorna | Envia un comentari

El morell de cap-roig

Nom científic: Aythya ferina.
Família: Anàtids.

Mascle

Femella

El morell de cap-roig és un ocell aquàtic que fa uns 42-48 cm de llargada i uns 72-80 cm amb les ales obertes. Pesa al voltant d’1 Kg.
El mascle té el cap i el coll de color rogenc, el pit negre i l’esquena i les ales grises; la part posterior també és negra. Per sota és gris blanquinós. El bec és negre amb una franja grisa. A la tardor canvia el plomatge i s’assembla més a la femella.
La femella canvia les tonalitats i en conjunt és més marronosa.
Menja arrels, llavors i plantes aquàtiques; també insectes aquàtics, cucs de terra, crustacis i mol·luscos.
Es capbussa sovint estant uns 10-15 segons sota l’aigua. Li agrada estar quiet, mig adormit sobre l’aigua o als marges.
Fa el niu entre la vegetació aquàtica o sobre l’aigua amb branques, tiges vegetals i herbes. Està folrat de plomissol.
La femella pon entre 6 i 11 ous de color blau verdós o marronós que són incubats durant uns 25 dies. Els aneguets de seguida deixen el niu amagant-se entre la vegetació.
Viu es zones aquàtiques com aiguamolls, estanys, basses i embassaments i zones tranquil·les d’alguns rius.
Nidifica al Delta de l’Ebre, tot i que se’l pot veure en altres llocs del país. A la tardor arriben exemplars de la resta d’Europa que vénen a passar l’hivern.
Viu entre 8 i 10 anys.

Més informació: Servidor d’Informació Ornitològica de Catalunya (SIOC).

Publicat dins de anàtids, Aythya ferina, morell cap-roig | Envia un comentari

El cabusset

Nom científic: Tachybaptus ruficollis.
Família: Podicipitidae.

Mascle

Femella

El cabusset és un ocell aquàtic que fa uns 25-29 cm de llargada i uns 45 cm amb les ales obertes. Pesa uns 220 g.
El mascle, per sobre, és de color marró negrós amb el coll i le galtes rogenques i el pit marronós; la resta del cos és blanquinós grisós. Les potes són de tons verdosos o grisos. El bec és negre amb la punta blanca. A la tardor canvia el plomatge i s’assembla més a la femella.
La femella és de coloració similar, però més apagada.

Menja petits peixos, nimfes d’insectes aquàtics i mol·luscos.
Es capbussa molt sovint estant fins a 20 segons sota l’aigua. S’amaga de seguida entre la vegetació.
Fa el niu entre la vegetació aquàtica o sobre l’aigua amb herbes i tiges vegetals que arrenca del fons.
La femella pon entre 4 i 6 ous de color blanc que va agafant tons marronosos a mesura que són incubats pels dos pares durant uns 20-25 dies. Els aneguets de seguida deixen el niu amagant-se entre la vegetació o posant-se sobre l’esquena dels pares.

Viu es zones aquàtiques com aiguamolls, estanys, basses i embassaments i zones tranquil·les d’alguns rius.
Se’l pot veure per molts llocs del país durant tot l’any. A la tardor arriben exemplars de la resta d’Europa que vénen a passar l’hivern.
Viu entre 10 i 15 anys.

Més informació: Servidor d’Informació Ornitològica de Catalunya (SIOC).

Publicat dins de cabusset, podicipèdids, Tachybaptus ruficollis | Envia un comentari

La griva

Nom científic: Turdus viscivorus.
Família: Turdidae.

La griva és un ocell que fa uns 27 cm de llarg.
El mascle i la femella són de color gris marronós per sobre i de coloració clara amb moltes taques per sota. El bec és fosc amb la base groguenca.
Menja fruites i baies. També insectes, cucs de terra i cargols.
Fa el niu en els arbres, amb herbes, tiges menudes, molses i líquens. El reforça amb fang i el recobreix d’herbetes.
La femella pon entre 3 i 5 ous de color balu pàl·lid amb variacions verdoses o groguenques amb moltes taques fosques. Els incuba entre 13 i 14 dies. Els pollets marxen del niu als 14-16 dies. Fa dues postes anuals.
Viu en boscos i camps de fruiters. Acostuma a moure’s pel terra per on camina i corre amb rapidesa.
És un ocell que viu a la major part del territori. A la tardor arriben exemplars del centre d’Europa que vénen a passar l’hivern.

Més informació: Servidor d’Informació Ornitològica de Catalunya (SIOC).

Publicat dins de griva, túrdits, Turdus viscivorus | Envia un comentari

El còlit gris

Nom científic: Oenanthe oenanthe.
Família: Túrdits.

El còlit gris és un ocell de la família dels túrdits que fa uns 15 cm de llarg.
A la primavera el mascle pel dors és de color gris blavós amb les ales negres. Per sota és blanquinós o marró clar. La cua és blanca amb una ratlla central i la part final negra.
El cap és de color gris amb una taca negra que va del bec fins els ulls. Per sobre té una franja blanca que li arriba fins el front. La gorja és marronosa clara. El bec i les potes són foscos. A l’hivern els colors foscos es tornen més marronosos.
La femella és menys grisa i més marronosa.

Femella

Menja insectes, aranyes, petits cargols i cucs de terra.
Construeix el niu amb herbes seques, molsa i arrels en forats del terra, murs de pedra, caus de conills abandonats, sota pedres o en la base de matolls.
La femella pon 5-6 ous de color blau pàl·lid, amb alguns puntets rogencs, que incuba durant 14 dies. Els pollets comencen a volar al cap de dues setmanes i mitja.
Viu en zones de muntanya, tot i que se’l pot veure per molts llocs del país quan està de pas per les migracions.
Acostuma a parar-se sobre munts de terra o arbustos des d’on observa el seu voltant buscant alguna presa.
Viu uns 5 anys.

 

Més informació: Servidor d’Informació Ornitològica de Catalunya (SIOC).

Publicat dins de còlit gris, Oenanthe oenanthe, túrdits | Envia un comentari