Simuladors

Us deixo alguns simuladors de coneixements físics, sobretot, d’electricitat

  • Physics Education tecnology (aquesta pàgina web ens permet entendre millor diferents continguts de física ja que ho fan en forma de simuladors. Alguns dels temes són : palanca, fricció, faraday, resistència, pressió , llei d’ohms)
  • Logisim ( simula circuits electrònics)
  • SIMCIR ( simulador electrònica digital)
  • Simulador circuitos ( aquesta web  ens permet simular  circuits electrònics, llei de Kirchoff… Autor:  Universidad Córdoba)

Jclic :estructures

Jclic és una eina que ens permet realitzar recursos didàctics interactius pels alumnes de quaselvol nivell i de qualsevol matèria . Aquest enllaç, jclic, us portarà fins la pàgina oficial on a més podreu trobar molts exemples que han realitzat altres professors . A més, és una eina que es pot incloure en el Moodle i avaluar-la

Us deixo aquest jclic que jo he creat pels alumnes de 3r de l’ESO ja que el tema triat: estructures és un dels temes d’aquest nivell — espero que us agradi

Telecomunicacions

Les telecomunicacions són part de la nostra vida i això provoca que la seva evolució hagi i sigui molt, molt ràpida. Deixo una sèrie de vídeos o webs sobre aquest tema .

 

Els canals de transmissió són dos : per cables ( de coure o fibra òptica) i per ones electromagnètiques :

  • CABLES

Fibra òptica  ( Infografia Eroski Consumer) . La transmissió de les dades es realitza gràcies a la llum.

telefonia fixa (Salonhogar)

 

  • Ones electromagnètiques: 

    – WIFI :

a)    WIFI (infografia Eroski Consumer

          –Telefonia mòbil :

 a)  Programa Enciclopèdia audiovisual de les Ciències i de les Tècniques (In situ). Telecomunicacions

 

Edu3.cat

b) El telèfon mòbil  (edu 365. Cristòbal Sánchez)

Navegador GPS : 

a)  Navegador ( El Mundo . Pablo Gutierrez)

Arquitectura del PC

A continuació us deixo diferents pàgines per complementar el  que s’ha vist a classe

WEBS teoria

WEBS amb exercicis online

 

Reparacions i manteniment de la vivenda

En aquesta unitat treballarem com reparem i mantenim una vivenda . Us deixo alguns vídeos o enllaços a web on podeu trobar diferent informació sobre le tema

Eroski COnsumer (vídeos, articles, infografies )

De totes elles destaquem la que parla dels corcs…..problema molt greu en aquelles estructures de fusta . Amb el programa  de quèquicom, Toquem fusta , vénen els tèrmits també podreu saber més sobre els tèrmits i els corcs i com ho fan per menjar fusta

 

Vídeo ( Agència catalana de consum)

Sistemes operatius

El sistema operatiu és un gestor de recursos i controla el funcionament correcte dels nostre ordinador. Al mercat trobem diferents sistemes operatius tot i que els més habituals són Microsoft Windows, GNU/Linux, Mac OS X. En els següents vídeos podeu fer cinc cèntims dels sistemes operatius.

 

Uso básico de TIC. Sistemas operativos (CETED FES Acatlán)

Los sistemas operativos ¿Qué son? (Portal Senior, Universitat politècnica de Valencia)

Domòtica

La domòtica és el conjunt de tecnologies que s’utilitzen pel control i l’automatització d’una vivenda o d’un edifici. Això ens permet gestionar d’una manera molt eficient l’energia , la seguretat i el confort d’aquesta vivenda o edifici. A més, ens permet poder-lo fer des de la nostra oficina o des de qualsevol indret . Amb aquest video ens podem fer una idea del seu funcionament

Edició vídeo

Per editar vídeos tenim diferents programes que ens ajuden a fer pel·lícules . A continuació us deixo uns quants programes i alguns tutorials

Movie marker . És una eina gratuïta de Windows . Et permet incloure vídeos, fotografies, audio, títols, crèdits, animacions i efectes en una línia de temps .

Virtual dub. Aquest a més, et permet capturar pantalles

Altres són : Avidemux, Camtasia studio.

Arduino

En aquest article parlarem de l’Arduino, placa de circuit imprès basada en un controlador de codi obert . El seu preu, el fet de tenir codi obert, i tenir entrades i sortides digitals  i analògiques fan d’aquesta placa una molt bona opció per començar a programar .

Us deixo diferents pàgines amb tutorials i videotutorials per saber-ne més.

Arduino (Luis LLamas)

¿Cómo funciona una placa Arduino ? (Xnergic- TCM)


EN you tube, en concret en el canal de Xnergic on trobareu molts vídeos sobre Arduino