ORGANITZACIÓ DE LA ZER

Benvinguts i benvingudes a la nostra ZER,

La ZER Guicivervi la formen quatre pobles: Guimerà, Ciutadilla, Verdú i  Vilagrassa. Cadascuna de les escoles de la ZER té unes característiques diferents tant pel que fa a nombre d’alumnes com de recursos però, al mateix temps compartim una mateixa forma d’entendre l’escola.

Les Zones Escolars Rurals van néixer amb la idea que els nens i nenes de pobles petits compartissin companys i recursos que eren insostenibles treballant de forma individual. Avui en dia, en la majoria d’escoles rurals es disposa dels recursos suficients, les tecnologies estan molt més a l’abast i s’utilitzen de forma òptima. L’objectiu principal actual és mantenir i millorar encara més, el bon nivell de resultats educatius que s’han obtingut en la forma de treball a les escoles rurals.

A la nostra ZER, hem apostat per una forma de treball basada en les experiències, a totes les escoles aprenem a partir de projectes, treballem l’expressió oral a través de conferències i amb les ràdios escolars, fem tallers intercicles i promovem les relacions entre els nens i nenes de tota la ZER a partir d’activitats foraula.

En aquesta figura podeu veure com ens organitzem el professorat. A més, cada escola té el seu Consell Escolar i la ZER també té un Consell Escolar. El consell és un dels òrgans col·legiats de govern, està format per membres dels ajuntaments dels quatre pobles, mestres, pares i personal d’administració i serveis.

 

Entre altres, la funció que té el consell escolar és aprovar els documents de gestió de la ZER i per tant, de les escoles que la formen.

Desitgem que aquesta web us ajudi a conèixer-nos una mica més bé, estigueu al cas a les novetats que aniran sorgint al “Bloc” però, si de debò voleu veure com treballem, no dubteu a visitar-nos.

Us esperem!

Vicky Castells i González

Directora de la ZER