Resoldre un problema no és tan fàcil com pot semblar.

Hem volgut que els nens i nenes fossin els protagonistes de tot el procés,  del començament fins al final.

Vam presentar una situació inicial: comprar i vendre en una paradeta.

Primer tots vam dur algun element de casa que es pogués “vendre”, després vam fer dos grups.

Com havíem d’organitzar-ho? Què necessitàvem? Com fer-ho?

Aquestes són les preguntes que vam haver d’anar responent.

Primer vam haver d’organitzar la paradeta: objectes a vendre, el seu preu, preparar els diners pel canvi…

Després vam comprar i vendre:

– El grup que feia de comprador: seleccionar els objectes, calcular el seu preu, comprar, pagar, comptar el canvi…

– El grup que feia de venedor: agafar els objectes seleccionats, posar-los a la bossa, calcular el valor total, donar canvi…

Al final va venir el moment de reflexió i d’abstracció: primer per grups i després tots junts vam anotar els passos realitzats i vam consensuar l’esquema de tot el procés.

Ens ho hem passat molt bé!!