LES FORCES (exemple d’un petit projecte)

Exemple d’un petit projecte

Aquest és un petit projecte que vull dur a terme en el 2n trimestre amb els alumnes de l’optativa de Física i Química de 4t d’ESO.


He estructurat el treball de la manera següent:

  • Es treballarà en grups de 3 persones.
  • El treball començarà a partir de la construcció d’un molinet fet amb paper. Jo els hi donaré un model (construït per mi) i els diferents grups hauran d’intentar fer-ne un que baixi més a poc a poc que el què jo he donat. Durant la construcció hauran d’anar apuntant per quin motiu el seu molinet serà més lent que el meu o que el de qualsevol altre grup (pluja d’idees)
  • Se suposa que durant la “competenció” i l’explicació del motiu pel qual el molinet baixa més a poc a poc surtiran conceptes com la força pes o el fregament. Aquest serà el punt de partida: les forces.
  • A partir d’aquí tinc un guió amb diferents preguntes perque en grup vagin investigant els conceptes que considero que han de saber del tema de forces. Per preparar-les he agafat el tema del llibre i he anat creant qüestions que els hi permetin investigar el conceptes més importants del tema: força, vector, diferents tipus de forces, les lleis de Newton …
  • Quan arribin al concepte de força de fregament he creat una petita activitat perquè ells sols arribin al càlcul d’aquesta força  i presentin un petit informe (l’informa està pautat amb el què ha d’incloure)
  • Per últim per treballar les lleis de Newton he pensat que cada membre del grup investigui una de les lleis i que l’hagi d’explicar als altres dos membres del grup. Conjuntament elaboraran un PowerPoint exposant els 3 lleis   i a més hauran de resoldre uns exercicis relacionats amb elles.
  • Faran l’exposició per tota la classe. A més en l’exposició hauran d’incloure la resolució d’un dels exercicis donats. La idea és que cada grup resolgui tots els exercicis però a l’exposcició només expliqui un i que cada grup expliqui una activitat diferent.

No puc encara valorar com sortirà ja que ho començaré a posar en pràctica a finals d’aquest mes. Confio que sigui més engrescador que la típica classe d’explicar i fer exercicis.