Un curs molt interessant !!

Valoració curs competència digital.

M’ha agradat molt fer aquest curs !!

És un curs molt interessant  que m’ha permès fer el què els alumnes fan a l’aula. Crec que és molt útil practicar les eines per poder desprès demanar la seva utilització. S’apren fent  i això és aquest curs.

He utilitzat eines que ja coneixia però que no havia portat a la pràctica en la seva totalitat i altres que he descobert gràcies al curs. El  material i les guies que hi ha són molt útils i el forum de dubtes també.

He agafat més confiança davant de les noves tecnologies. Ha estat molt interessant crear un bloc ja que els alumnes el creen des d’algunes matèries i jo no tenia ni idea de per on començar. Ara ja tinc l’impuls per poder-me involucrar i des de la meva matèria intentar-ho.

Valoració sens dubte MOLT POSITIVA !!

 

 

TECNOLOGIA MÒBIL

Demostració experimental de la importància del reciclatge de plàstics.

EDICIÓ DE VÍDEO

L’aplicació que he fet servir per editar el vídeo és “IMovie”. És una aplicació per IOS. He fet la gravació del vídeo amb el mòbil i l’edició amb un iPad. He decidit fer-ho amb el iPad perquè no havia editat mai amb aquesta aplicació i he pensat que seria millor treballar amb escenes una mica més grans que les que ofereix el mòbil. Ara que ja ho he fet, crec que sense problemes puc fer-ho des del mòbil.

És una aplicació fàcil d’utilitzar, molt intuïtiva, ara bé, no dóna gaires opcions per modificar la lletra de text o el títol, ni posar un fons negre (el busques i l’afegeixes tu). Té també  com una mena de “plantilles” per triar com vols crear el teu vídeo i en aquella mateixa plantilla ja hi ha una musica predeterminada.

Trobo que està molt bé perquè és una aplicació senzilla i permet una edició ràpida. Crec que s’obté una bona qualitat imatge. El fet de treballar des del Ipad o el mòbil és perfecte. Graves i edites amb un sol dispositiu, petit i fàcil de manipular en un aula. L’utilització del mòbil serà molt engrescador per l’alumnat.

És important reciclar els plàstics?

LES FORCES (exemple d’un petit projecte)

Exemple d’un petit projecte

Aquest és un petit projecte que vull dur a terme en el 2n trimestre amb els alumnes de l’optativa de Física i Química de 4t d’ESO.


He estructurat el treball de la manera següent:

  • Es treballarà en grups de 3 persones.
  • El treball començarà a partir de la construcció d’un molinet fet amb paper. Jo els hi donaré un model (construït per mi) i els diferents grups hauran d’intentar fer-ne un que baixi més a poc a poc que el què jo he donat. Durant la construcció hauran d’anar apuntant per quin motiu el seu molinet serà més lent que el meu o que el de qualsevol altre grup (pluja d’idees)
  • Se suposa que durant la “competenció” i l’explicació del motiu pel qual el molinet baixa més a poc a poc surtiran conceptes com la força pes o el fregament. Aquest serà el punt de partida: les forces.
  • A partir d’aquí tinc un guió amb diferents preguntes perque en grup vagin investigant els conceptes que considero que han de saber del tema de forces. Per preparar-les he agafat el tema del llibre i he anat creant qüestions que els hi permetin investigar el conceptes més importants del tema: força, vector, diferents tipus de forces, les lleis de Newton …
  • Quan arribin al concepte de força de fregament he creat una petita activitat perquè ells sols arribin al càlcul d’aquesta força  i presentin un petit informe (l’informa està pautat amb el què ha d’incloure)
  • Per últim per treballar les lleis de Newton he pensat que cada membre del grup investigui una de les lleis i que l’hagi d’explicar als altres dos membres del grup. Conjuntament elaboraran un PowerPoint exposant els 3 lleis   i a més hauran de resoldre uns exercicis relacionats amb elles.
  • Faran l’exposició per tota la classe. A més en l’exposició hauran d’incloure la resolució d’un dels exercicis donats. La idea és que cada grup resolgui tots els exercicis però a l’exposcició només expliqui un i que cada grup expliqui una activitat diferent.

No puc encara valorar com sortirà ja que ho començaré a posar en pràctica a finals d’aquest mes. Confio que sigui més engrescador que la típica classe d’explicar i fer exercicis.