Hem après????

Com avaluem la realització del projecte i producte final?
A partir de:
L’autoavaluació i coavaluació quinzenal
L’observació directa de la mestra a l’aula ( llibreta d’observacions “Diari de classe” )
Proves breus de continguts mínims del projecte.

Com intervenen els alumnes en la seva avaluació?

Omplen la graella d’autoavaluació i de coavaluació ( rúbrica )
Escolten l’avaluació que li fan els altres companys. Es fa debat-reflexió a partir d’això i el propi alumne i els seus companys proposen canvis si convé.

Amb quines evidències avaluem si els aprenentatges són significatius?
Preguntes de control-debat a l’aula posterior a la recerca d’informació. Són preguntes tipus “Per què…” dissenyades per comprovar el grau d’adquisició dels coneixements ( per exemple, característiques de l’entorn ) i la qualitat de les relacions que estableixen entre ells ( per exemple, quines conseqüències tenen aquestes característiques de l’enton a la demografia/activitat econòmica, etc. ).

Demanem que decideixin ells quina informació, quines preguntes volen resoldre referents al projecte i se’ls dona la llibertat d’avançar en aquelles línies que els interessin més de forma consensuada amb l’equip.

Demanar als alumnes ( a les sessions de debat ) escriure a la seva llibreta a mode de diari els aprenentatges que creuen que han fet i les seves impressions. ( “Què he après avui” ).

Comprovem des de les altres àrees si les estratègies donades les han fet seves, és a dir, si les apliquen a altres situacions d’aprenentatge.
Com obtenim dades individualitzades tot i que treballin en equip?
L’autoavaluació i coavaluació quinzenal
L’observació directa de la mestra a l’aula ( llibreta d’observacions “Diari de classe” )
Proves breus de continguts mínims del projecte.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *