PAU: all you need to know

Estructura de l’examen
L’examen de llengua anglesa consta de les tres parts següents:

Parts de l’examen

Duració

Valor

Comprensió d’un text oral

30 minuts

20 % de la nota

Comprensió escrita

60 minuts

40 % de la nota

Expressió escrita

40 % de la nota

Les preguntes i instruccions de l’examen són formulades en anglès i hauran de ser respostes en anglès sense ajut del diccionari ni de cap altre material didàctic.

Comprensió d’un text oral (LISTENING)
La prova utilitza un text de dificultat mitjana autèntic o semi-autèntic (text amb característiques bàsiques d’un text autèntic, però simplificat a un nivell d’entrada a la universitat sobre un tema de cultura general actual, del tipus corrent en els mitjans de comunicació. Hauràs de respondre vuit preguntes d’opció múltiple (a, b, c, d) sobre aquest text, amb un valor de 0,25 cadascuna.
La realització d’aquesta prova s’articula de la següent manera:

 1. Una breu introducció per fer que l’oient es familiaritzi amb les veus, el tema, el ritme i l’acústica de la gravació. El text de la introducció podrà ser llegit alhora que escoltat.
 2. Una pausa inicial per a que l’alumne llegeixi les preguntes de comprensió.
 3. Primera audició del text.
 4. Primera pausa per a completar les respostes.
 5. Segona audició del text.
 6. Segona pausa per a completar les respostes.

Comprensió escrita (READING)
Consisteix en una activitat de comprensió d’un text anglès escrit en llenguatge estàndard, no especialitzat. L’exercici, amb un valor global de fins a quatre punts. Consta de vuit preguntes d’opció múltiple (a, b, c, d) sobre aquest text, amb un valor de 0.5 cadascuna.
Expressió escrita (WRITING)
Consisteix en la producció d’una redacció personal, sobre un tema qualsevol, NO relacionat amb el text de l’exercici de comprensió escrita. Aquesta redacció, d’una extensió no inferior a cent paraules, s’haurà d’ajustar a les indicacions de l’opció triada. L’exercici serà qualificat amb un total de fins a quatre punts.

Captura de pantalla 2014-05-19 a les 22.25.40

Criteris generals d’avaluació

 

 

 

 

Listening comprehension: 2 points

 • 0.25 points for each correct answer to a multiple choice question (8 questions).
 • wrong answers will be penalized (-1/3 of the question value = -0,08).

Reading comprehension: 4 points

 • 0.5 for each correct answer to a multiple choice question (8 questions).
 • wrong answers will be penalized (-1/3 of the question value = -0,16).

Composition: 4 points
The following aspects will be evaluated separately on a scale of 0 to 10 points.
b.1 Grammar (25 % of the composition grade)
Two different aspects will be contemplated under this heading:

 • the correct and appropriate use of morphological and syntactic structures
 • the range (variety and complexity) of structures used.

b.2 Vocabulary (25 % of the composition grade)
Two main aspects will be considered:

 • the range and appropriate use of vocabulary (variety of semantic fields, richness, phrasal verbs, collocations, idiomatic expressions, linking words,…).
 • the correct spelling of words.

b.3 Text / Paragraph building (25 % of the composition grade)
Two main aspects will be examined:

 • The clarity of organization of ideas within the sentence, the paragraph and the text
 • The clear and correct use of punctuation and text markers (connectors).

b.4 Maturity (25 % of the composition grade)
Aspects contemplated in this category:

 • The skilful handling of the topic (clear thinking, good outline, well-reasoned ideas, creativity, …)

Captura de pantalla 2014-05-19 a les 22.22.32

 

 

 

 • Wrong format: If a composition does not follow the format (letter, dialogue, news report, diary, for and against argumentation, description, narrative, …) of the chosen option, it will be penalized up to 1 point.
 • Copying from the text: the use of full sentences or fragments taken from the text will not be considered as personal writing. You can use a few of the key words in that text, but not too many.
 • Wrong topic: No points will be given to a composition written on a topic not included in the two given options. Write what you’ve been asked.
 • Write, at least, the minimum number of words. Insufficient length. Compositions under 100 words will be penalized up to 1 point.
 • Don’t invent words, find alternatives.
 • Organize your text.
 • Use connectors, but in a sensible way.
 • Mind your handwriting, make it clear (remember each teacher must correct 90 exams).
 • Write in blue or black ink (no matter whether you think purple or green are “cool”)
 • Don’t cross words out or use too much tippex.
 • Remember. If you make one of the following mistakes you’re dead!:
  • the people is angry
  • the questions are difficult
  • I have sixteen years
  • I study for to go to university
  • I think     is interesting to say

 

Save

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *