Conclusions i Agraïments

CONCLUSIÓ

Del buidat de les quaranta-tres narracions i novel·les de Josep Vallverdú, se’n desprèn tot un seguit de trets específics de l’autor, entre els quals destaquem els següents:

 1. el predomini del relat d’acció i d’aventura –els westerns i les aventures marineres, per exemple–, seguint, en molts casos, la línia que arrenca dels grans clàssics universals del gènere;
 2. una distribució ben dosificada de la trama argumental que va empenyent el lector a voler-ne saber el final;
 3. unes bones dosis de versemblança;
 4. una alternança força equilibrada entre narració i diàleg;
 5. unes descripcions precises que ratllen, sovint, el llenguatge poètic;
 6. l’atracció pel món clàssic: ambientacions geogràfiques i personatges mitològics de la Roma i de la Grècia antigues;
 7. la recreació de diferents moments i espais històrics –aquests darrers, poc precisos– del propi país, que abracen, fonamentalment, des de l’edat mitjana fins a la recuperació de les institucions democràtiques;
 8. la presència i, sovint, la defensa de les formes de vida del món rural que han desaparegut o que són en vies de desaparició;
 9. el gust per retrobar en textos diferents els mateixos espais geogràfics o els mateixos mites imaginats per l’autor;
 10. un mosaic amplíssim de personatges i un gust extraordinari a l’hora de batejar-los;
 11. una bona caracterització física i sobretot psicològica dels personatges;
 12. un predomini de personatges masculins, que solen ocupar un estatus superior als femenins;
 13. l’aparició de personatges que fugen d’un lloc determinat i que s’adapten ràpidament a la nova situació, cosa que sol anar lligada al viatge de tipus iniciàtic, on el personatge topa amb una sèrie d’obstacles, injustícies socials, etc., que haurà de superar;
 14. la presència de personatges amb una doble identitat i/o personalitat velada;
 15. una gran varietat de temes, incloent-hi els temes més nous generats per l’era tecnològica, tractats amb rigor, amenitat i didactisme;
 16. unes relacions amoroses entre home i dona per les quals el narrador passa d’esquitllada;
 17. un retrat amable, afectuós i tendre de les diferents espècies d’animals;
 18. el predomini de l’estructura narrativa clàssica de plantejament, nus i desenllaç, i del punt de vista del narrador omniscient;
 19. l’aprofitament narratiu de diversos temes i recursos cinematogràfics;
 20. un cert to humorístic lligat tant a alguns dels personatges com a algunes de les situacions descrites;
 21. unes dosis considerables, tant en els personatges com en els temes tractats, d’actituds i conceptes ètics i/o morals, i l’exclusió pràcticament total de la violència;
 22. un profund respecte pels valors ètics i/o morals de la persona humana;
 23. la presència de dualitats antagòniques: el bé i el mal, la fantasia i la realitat, la solitud i la col·lectivitat, el valor i l a covardia…;
 24. una envejable riquesa, vivor, cura i precisió de vocabulari, incloent-hi mots i expressions característiques del català nord-occidental, al costat d’un tractament molt complet d’altres recursos lèxics.

De tota manera, tenim l’esperança que els lectors i usuaris d’aquest treball, en combinar els diferents apartats o blocs a través de la base de dades, podran adonar-se de molts altres aspectes i constants del món creatiu de Josep Vallverdú.

 

AGRAÏMENTS

Volem agrair l’ajut provinent de l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Lleida durant els cursos 19995/96, 1996/97 i 1997/98, que va permetre engegar la tasca que ens havíem proposat. La nostra gratitud per a Gonçal Vinagre, responsable del PMAV (Programa de Mitjans Audiovisuals), que s’ha encarregat dels enregistraments audiovisuals inclosos en el treball. El nostre agraïment també per a l’IES “Josep Vallverdú” i per a l’IES “Gili i Gaya”, que ens han facilitat l’ús de llurs instal·lacions durant l’elaboració del treball. I, d’una manera especial, el nostre afecte a Josep Vallverdú, que no ha dubtat en cap moment a encoratjar-nos i a atendre totes les nostres demandes. Agraïm, endemés, la paciència i la col·laboració de totes aquelles persones que, d’una manera o altra, han suportat les nostres inquietuds i ens han permès d’arribar a port.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *