U.D 1 – Electricitat i magnetisme

L’electricitat és tan present en el nostre dia a dia que molts cops oblidem com n’és de fonamental. Si féssim un recull de les activitats diàries en que utilitzem l’electricitat en qualsevol de les seves aplicacions la llista seria interminable: bombetes, bateries, aparells de so, cotxes, jocs, cuina, etc.

Segurament el fet que l’energia elèctrica sigui tan utilitzada és degut a tres caracterítistiques fonamentals: fàcil d’aconseguir, fàcil de transportar, fàcil de transformar.

En aquest tema veurem què és l’electricitat, quina és la seva naturalesa, com l’utiltzem en el nostre dia a dia i quins són els processos que fan possible que la fem servir a casa des de la producció, al transport i la transformació.

La natura com ja sabeu està formada per àtoms. Fa anys els científics creien que els àtoms eren la part més petita de la natura que no es podia dividir. O sigui que els àtoms eren les peces de lego amb que estava construida tota la natura i a més a més no hi havia res més petit que un àtom. Nous descobriments científics van permetre descobrir que els àtoms eren divisibles i que estaven formats per protons i neutrons al nucli i electrons girant al voltant del nucli. Els protons presentaven massa i tenien càrrega positiva; els neutrons van veure que tenien massa però eren neutres pel que fa a la càrrega; finalment els electrons eren molt molt petits (sense massa) i la seva càrrega era igual que la del protó però negativa.

Imagen relacionada

Aquests electrons situats a l’escorça de l’àtom són els responsables d’allò que coneixem com electricitat i aquests mateixos electrons quan es mouen d’un costat a l’altre són els responsables del corrent elèctric.

Resultado de imagen de corrent electric gif

El corrent elèctric (electricitat en moviment de forma contínua o alterna) el fem circular per circuits des de zones amb un potencial molt gran a zones fins a zones amb potencial elèctric molt baix. Perquè hi hagi corrent elèctric al circuit necessitem que el circuit es tanqui i que a més a més presenti tres elements imprescindibles.

Els elements imprescindibles d’un circuit són els generador (transforma un tipus determinat d’energia en energia elèctrica), el cablejat (materials conductors que permeten el pas del corrent elèctric) i el receptor (el lloc on arriba l’electricitat i on es transforma en so, llum, moviment, escalfor, etc.).

Resultado de imagen de circuit electric gif

Aquests circuits s’han de poder controlar i han de presentar unes mesures de seguretat i això ho aconseguim amb els elements complementaris: polsadors, interruptors, diferencials, etc.

Imagen relacionada

Sigui com sigui per tal que els aparells de casa pugin funcionar l’electricitat s’ha d’aconseguir en un punt i s’ha de transportat fins a casa. Això ho aconseguim a les centrals (nuclears, fotovoltaica, hidroelèctrica, etc.) i amb les xarxes de distribució (línies d’alta tensió i mitja tensió més transformadors).

Aquí teniu un prezi per entendre com es crea l’electricitat en dos tipus de centrals.