Per què volem fer ràdio?

OBJECTIUS
· Millorar l’expressió oral.
· Millorar l’expressió escrita.
· Afavorir la creativitat.
· Potenciar el treball en equip.
· Augmentar les capacitats comunicatives dels nens i les nenes.
· Col·laborar amb les famílies .
· Conèixer la ràdio com a mitjà de comunicació.
· Gaudir de l’activitat.