Servei de menjador

L’U.M.E ofereix el servei de menjador.

El menjar ens el subministra aquest curs  el servei  de Càtering de l’empresa “PALADARINES

L’espai de menjador està integrat dins del model d’atenció del nostre Servei. És un espai privilegiat a on es comparteixen i aborden,en la seva globalitat , els aspectes de l’alimentació i de les relacions amb els altres.

Considerem aquest un espai fonamental, tant  per la seva vessant de salut  com també  com a part  fonamental de les activitats educatives i terapèutiques del servei .
Així els 4 tutotrs de l’equip ofereixen atenció en aquesta activitat.