El Centre

La UME es una modalitat d’escolarització per a l’ atenció d’adolescents que presenten característiques i necessitats diferencials respecte a la resta d’alumnes què són atesos en altres tipus de recursos educatius (ordinaris i extraordinaris). La Unitat Medico Educativa es presenta com a un servei o recurs específic  de caràcter educatiu- terapèutic per a l’atenció d’adolescents que presenten problemàtiques associades a trastorns de conducta i de personalitat. El Servei ofereix 25 places per a adolescents entre 12 i 16 anys.