Model d’atenció educatiu-terapèutic

Plantegem l’inici a la UME, com un tall, una escissió entre el que es repeteix i el que es nou. El que es repeteix és la conducta disruptiva, el que és nou és la manera d’abordar-ho.  En aquest sentit, el Projecte d’Atenció  de l’U.M.E. es realitza sobre la base d’una oferta mixta. En altres termes, les finalitats i les estratègies d’actuació que d’elles es deriven, tenen alhora un caràcter educatiu i terapèutic, per tal d’adequar-se estructuralment a les característiques i necessitats dels adolescents amb què treballem.

 

El Projecte d’Atenció  de la U.M.E. es realitza sobre la base d’una oferta mixta. En altres termes, les finalitats i les estratègies d’actuació que d’elles es deriven, tenen alhora un caràcter educatiu, amb professionals de l’Àrea Educativa i Psicopedagògica, i un caràcter terapèutic, amb  professionals de l’àrea de Salut Mental.