Projectes d’escola

 

Projecte lingüístic:

  • Ens definim com una escola catalana. La llengua vehicular i d’aprenentatge és el català.
  • La llengua anglesa s’introdueix a P3.
  • La llengua castellana s’inicia a 1r. de Primaria i es du a terme d’acord amb la normativa vigent

Altres projectes i plans de centre

Pla Suport Vital Bàsic: Aquest programa es porta a terme dins de les activitats d’educació física.

Pla de consum de fruita a les escoles: “A la nostra escola mengen + fruita” Es repartiran entre els alumnes de Primària peces fruita, seguint criteris de temporalitat i proximitat.

Projecte de convivència:  fer de la convivència referent de la comunitat educativa. Activitats que fomenten la cohesió social: activitats intercicle, sortides pedagògiques complementàries i lúdiques, colònies i viatge fi de curs a cicle superior.

Pla Tecnologia Aprenentatge i Comunicació: fer de les noves tecnologies una eina d’aprenentatge, s’inicia la informàtica a Parvulari (P·3) i s’ofereix als alumnes fins a 6è de Primària com a eina per l’estudi i la recerca.

El Pla Experimental de Llengües Estrangeres: amb l’objectiu d’afavorir el plurilingüisme i la mobilitat ciutadana.

Projecte PUNTEDU: el Projecte d’Innovació Educativa PuntEdu,  és un projecte relacionat amb la Biblioteca Escolar i s’integra perfectament en el Projecte Educatiu de Centre i en el currículum de competències. L’objectiu principal és fomentar la Biblioteca de l’escola com un espai de recerca, de coneixement i de lectura, i relacionar aquests àmbits amb les noves tecnologies.

Programa de reutilització de llibres: som una de les escoles pioneres a Catalunya en dur a terme aquest programa, des de els any 80 que es fa.

Fluoracions: dins del programa de salut bucodental, les famílies podran recollir les  monodosis per a que els seus fills facin les fluoracions a casa. També se’ls proporcionarà les indicacions de com administrar-les.

 

 

 

 

Deixa un comentari