Anima’t a fer les activitats d’aquesta web:
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/html/adjuntos/2007/09/12/0084/index.html