Una altra novetat cultural és Histo Tube. És un lloc web en què s’apleguen vídeos en català referents a temes d’història o patrimoni. Els vídeos es presenten ordenats per àrees geogràfiques i per període històric, i també per aspectes temàtics, com ara reproduccions 3D, personatges o testimonis.

http://histotube.blogspot.com/