PROJECTE CAL·LÍOPE

PROJECTE CAL·LÍOPE

ProjecteCAL_guiaDescripció:

Cal·líope és un projecte sobre el món de la biblioteca per a 2n d’ESO. Els continguts estan dividits en cinc blocs: BiblioTerra (activitats de dinamització de biblioteca, formació d’usuaris, utilització del diccionari i l’enciclopèdia), BiblioInfo (cerca d’informació a internet, utilització del catàleg informatitzat i processament de la informació), BiblioCrea (preparació de materials, descoberta d’habilitats, descobriment i imaginació), BiblioAula (lectura silenciosa, gust per la lectura i citació bibliogràfica) i BiblioNautes (jocs que fan lectors).

En acabar el curs els alumnes hauran passat per unes 20 activitats diferents relacionades amb la Biblioteca, el món dels llibres i la recerca d’informació.

Objectius generals:

 • Acostumar-se a utilitzar la biblioteca
 • Conèixer els recursos de què disposen i moure’s dins la biblioteca amb una certa seguretat i autonomia.
 • Saber com buscar i trobar la informació que necessiten, tant als llibres com telemàticament.
 • Aprendre a tractar la informació i citar les fons que han utilitzat per a buscar-la.
 • Desenvolupar el gust per la lectura
 • Viure la biblioteca com un lloc on treballar la imaginació i la creativitat.

 Temporització:

Totes les activitats proposades –a excepció de la webquest final—estan pensades per fer-les en una sessió d’uns 60 minuts cadascuna.

Cada tres sessions s’ha de fer un BiblioAula, perquè els alumnes agafin un llibre al seu gust i a la vegada perquè puguin comentar amb els companys el que s’han llegit.

La webquest es realitza durant l’últim trimestre.

Competències bàsiques:

 • Competència comunicativa lingüística i audiovisual
 • Competència metodològica,tractament de la informació i competència digital
 • Competència personal, autonomia i iniciativa personal

Treball competencial:

Treballant sol o en petit grup, l’alumne/a ha de saber comunicar, interpretar i gestionar la informació, així com construir coneixement a partir dels recursos al seu abast a la biblioteca escolar.

Avaluació:

Cada activitat es valora setmanalment, tenint en compte, no només la realització correcta de la tasca encomanada, si no la implicació i el grau de participació de l’alumnat.

Coordinació del projecte:

Alicia López Vivancos, coordinadora PuntEdu de l’INS Terra Roja.

Bibliografia i webgrafia:

 • CID, Ana; DURBAN, Gloria i GARCÍA, José. Programas para el desarrollo de la competencia informacional articulados desde la biblioteca escolar. Sevilla: Junta de Andalucía. Consejería de Educación. Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa. 2012 [consulta juliol 2012]<http://www.juntadeandalucia.es/averroes/bibliotecaescolar/images/MisPdf/DR4/DR4BECREA.pdf >
 •  SE Sant Martí. Jocs que fan lectors. Els joc dels cavallers. Barcelona: 2008 
 •  GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT. Programa Biblioteca Escolar PuntEdu. Documents de formació Bloc 1. Fitxes Exploradors de Biblioteca “El secret de la Biblioteca” [consulta novembre 2007] 

< http://www.diba.cat/biblioteques/documentspdf/profes3r4t.pdf >

 •  QUERALT, Enric [coord.]. La Biblioteca mediateca. Educació secundària. Proposta de treball. Barcelona: Rosa Sensat, 2007.
 •  ILLESCAS, Mª Jesús. Estudiar e investigar en la biblioteca escolar. La formación de usuarios. Pamplona: Gobierno de Navarra. Departamento de Educación y cultura, 2003. Bibliotecas escolares, serie verde 4. [consulta setembre 2012]<http://dpto.educacion.navarra.es/publicaciones/pdf/estudiar.pdf >

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *