NORMES I HORARI

NORMES de la BIBLIOTERRA

·No es pot menjar ni beure a la biblioteca.

·S’ha de respectar el material.

·És un lloc d’estudi i, per tant, s’ha d’estar en silenci i respectarla resta de companys.

·Cal ser puntual a l’hora de retornar els llibres prestats.

·Els llibres consultats s’han de deixar al carretó.

·Tot aquell que no respecti les normes tindrà prohibit l’accés a la biblioteca.

HORARI DE PRÉSTEC

Diari de 10 a 10:20, i de 12:20 a 12:40, durant el Bibliopati

Dimarts de 15:30 a 18:30


NORMES DE PRÉSTEC


– llibres: 30 dies (màxim 3 exemplars)

– Còmics: 15 dies (màxim 2 exemplars)

– Queden exclosos de préstec revistes, enciclopèdies, diccionaris i atles.

Si es perd qualsevol document o bé es malmet, s’haurà de restituir. En cas que la restitució sigui impossible, s’abonarà l’import del material perdut o malmès.

Biblioterra Novel·la Juvenil

Biblioterra Novel·la Juvenil

hit counter code