Matemàtiques

Activitats JCLIC per Educació Infantil i Primària

0

Activitats JCLIC per Educació Infantil i Primària

Via:JUEDULAND.-Moltes Gràcies !!!

PER FER MATEMÀTIQUES, TOTS CURSOS I NIVELLS

0

Per treballar les matemàtiques a tots els nivell i cursos: Tria la teva ACTIVITATAvergonitGuai!

 

 

Matemàtiques

Activitats pensades per:

 • Poder entendre conceptes matemàtics

 • Per poder estUdiar
 • Per avaluar-te
INDEX ACTIVITATS Hem classificat les activitats amb:  

 1. Numeració
 2. Decimals, Fraccionaris, Mixtos Percentatges i nombres primers
 3. Deducció, Ppropietats i jocs
 4. Equacions, arrels i potències
 5. Problemes i enigmes
 6. Les operacions
 7. Càlcul mental
 8. Geometria plana

Treballem l’aproximació

De quin nombre està més aprop el que et donen?

Arrodonim avall

Arrodonim amunt

Quan valen totes les maduixes que surten, tot mirant el preu de cada una?

Qui viu a cada bloc?

Completem els requadres per tal que la suma sigui correcta.

Mirant el preu de cada producte, completem els requadres.

Completen l’altra part del dau per tal que sumi el nombre que surt.

Completem el requadre en funció dels nombres que surten a la ruleta

Col.loca els nombres de la dreta al lloc corresponent.

Fem series de cinc en cinc

Posem euros dins la bossa

Descomposem nombres

Descomposem un nombre en suma de tres

Descomposem un nombre amb la desena i les unitats

Estudiem la desena muntant un paissatge

Escolta i posa el nombre

Quin és el doble del nombre proposat

De les dues cartes, quin és el nombre més gran i més petit que pots fer?

Comptem llapis

Posa quants gots estan plens

Posem desenes de boles a cada got

Quin signe li correspon?

Quin és el nombre més gran

Quina hora és?

Quants dies, hores i minuts hi ha en

Posa el signe correcte

Completa les caselles de tal manera que els de dalt sumin els de sota

Sóc a la casella 14 i m’ha sortit un cinc. On vaig?

Fem les taules de multiplicar

Quants llapis de cada color hi ha?

Quin signe és el correcte?

Quin nombre hi ha al mig?

La multiplicació com a suma repetitiva

Amb les monedes que tinc, puc comprar?

Quantes centenes, desenes i unitats hi ha en el nombre..

Quants dits hi ha?

Escolta, reconeix i marca els nombres

De quin nombre està més aprop …

Completa la serie númèrica a partir d’un nombre

Quin nombre de la serie toca?

Quin nombre, resultat de la suma, s’aproxima més?

Els reglets

Trobem nombres parells

Quin nombre sóc?

Descomposem un nombre amb la desena i unitat

Fem càlcul mental

 

 

Completa la serie

Trobem nombres senars

 

 

Els decimals, les fraccions, els mixtos, els percentatges i els nombres primers

Estudiem els nombres edcimals i practiquem.

Completa perf arribar a la unitat

Conneguem la posició dels nombres decimals

Els nombres primers

Fem parts d’una ampolla

Omplim les ampolles amb parts

Practiquem si hem après

Relacionem les parts amb la seva fracció

Sumem nombres decimals

Aprenem els nombres decimals

Quin decimal és més gran?

Entenguem el producte de fraccions

Sumem decimals

Pintem segons els nombres decimals

Estudiem els decimals

Expliquem les parts

Part d’un nombre

Entenguem la suma de fraccions

Estudiem les fraccions equivalents

La resta de fraccions

La multiplicació de fraccions

La suma de fraccions, estudiem i practiquem

Entenguem la multiplicació de fraccions

Avalua’t el producte de fraccions

Com podem saber si dues fraccions són equivalents?

Trobem fraccions equivalents

Trobem fraccions equivalents

Quina part representen les peres pintades?

El m.c.d.

Producte de fraccions

Nombres mixtos

Contesta la fitxa

Problemes de fraccions

Fem suma de fraccions

Suma de fraccions amb igual denominador

Trobem fraccions equivalents multiplicant i dividint

Treballem els percentatges en unes eleccions

Aprenem a comprar amb descompte

Treballem les fraccions equivalents

Treballem suma de fraccions

Què vol dir multiplicar fraccions?

Passem de fraccions a decimals i al revés

Parts d’un rellotge

Quina hora és?

Amb fraccions robem la lletra amagada

Quina hora és?

 

 

 

Deducció, propietats, curiositats, jocs matemàticsi estadística

Quadre màgic

Joc de la suma mental

Joc d’estadística

Joc en parelles per decsobrir l’edat

Propietat distributiva

Dedueix

   

 

Equacions, arrels i potències

Treballem les potències

Treballem les potències de déu

Estudiem les potències quadrades

L’arrel quadrada

Equacions de primer grau

 

 

 

Problemes i enigmes

Una proposta del mes sobre un enigme i un problema

Vint problemes tipus per primer de primària

Vint problemes tipus per segon de primària

Vint problemes tipus per tercer de primària

Vint problemes tipus per quart de primària

Vint problemes tipus per cinquè de primària

Vint problemes tipus persisè de primària

Comprem productes amb monedes

Treballem el descopte

Quina espelma és?

Quants euros són tantes monedes o bitllets de …

Aprenem a sumar

Quantes coses pots comprar amb les monedes que tens?

Què compres, quan pagues? i quin canvi et tornen o quan et falta?

Fem un munt d’enigmes en parella

 

 

Enigmes a resoldre classificats per cicles

Comprem productes i paguem-los

   

 

 

Les operacions

La divisió

La multiplicació

La resta

La suma

       

Quants caramels hi ha als moneders sense veure’ls

Posa les sumes en forma vertical i dóna la resposta

Dividim sense decimals

Fem operacions de nombres amb parèntesi

       

Completem els forats buits perquè la resta sigui correcta

Completem les restes i fem l’operació

Completem les sumes i fem les operacions

Aprenem a dividir

       

Aprenem a fer multiplicacions com a sumes repetitives

Multipliquem per la unitat seguida de zeros

TRobem quin és el signe correcte per complir la igualtat

Ordena de gran a petit els nombres

       

Multipliquem nombres

Restem nombres

Restem amb nombres de tres xifres

Aprenem la suma portant

       

Posem els nombres a la suma i completem-la

Quina és la resposta correcta a la suma proposada?

Quantes multiplicacions pots fer amb un minut?

Sumem desenes

       

Fem sumes portant

Fem sumes de tres xifres

Sumem i restem lloros

Estudiem els nombres decimals

       

Calculem distàncies

Fem divisions

Què vol dir dividir?

Quin signe fa complir la igualtat?

       

Quin és el signe que fa transformar el nombre?

Completa la suma en diferents nivells

Quantes multiplicacions pots fer amb 2 minuts?

Completa la multiplicació

Completem l’aritmograma amb nombres negatius

Completa els nombres que falten a la resta portant

 

 

 

Càlcul mental per al cicle superior

fitxa 1

fitxa2

fitxa3

fitxa4

fitxa5

fitxa6

fitxa7

fitxa8

fitxa9

fitxa10

fitxa11

fitxa12

fitxa13

fitxa14

fitxa15

fitxa16

fitxa17

fitxa18

fitxa19

fitxa20

fitxa21

fitxa22

fitxa23

fitxa24

fitxa25

fitxa26

fitxa27

fitxa28

fitxa29

fitxa30

fitxa31

fitxa32

fitxa33

fitxa34

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geometria plana

Dossier per treballar amb el LOGO

Calculem el perímetre

Àrea d’un rectangle.

Àrea d’un triangle

 

 

 

Tria la teva ACTIVITAT!!.

Font:Logo Escola.-Moltes Gràcies !!!AvergonitGuai!Petó

Go to Top