DEURES ESTIU 2013-2014 TECNOLOGIA 3rD

S’ha de fer la MEMÒRIA de la construcció d’un HIVERNACLE , s’usarà el programa Word de Microsoft Office i s’haurà de presentar a l’inici de curs per avaluar-la en la 1a Avaluació

  • Cada alumne haurà de fer una memòria del projecte que constarà de les parts típiques, tal i com explica en el següent enllaç: 

http://elblogdelprofesordetecnologia.blogspot.com.es/2007/10/memoria-tcnica.html

http://www.tecnoastro.es/proyecto_memo/indicaciones_generales.html

1.- PORTADA, Ha d’incloure els següents punts:

  • NOM DEL PROJECTE
  • MEMBRES DEL GRUP
  • CURS:
  • PROFESSOR.
  • DATA INICI.
  • DATA ENTREGA.

2.- ÍNDEX PAGINAT:

 3.-PROPOSTA DE TREBALL:

4.- MEMÒRIA DESCRIPTIVA

 5. PLA DE FABRICACIÓ

 6. LLISTAT DE PECES

 7. LLISTAT DE MATERIALS

 8. LLISTAT D’EINES-

 9. PLÀNOLS I FOTOS

 10 PRESSUPOST

 11 PROBLEMES TROBATS I SOLUCIONS ADOPTADES

 12. VALORACIÓ DEL PROJECTE I CONCLUSIONS