DEURES D’ESTIU 2014 3r TECNOLOGIA

L’alumnat amb l’assignatura aprovada, pot realitzar els deures proposats. S’han de lliurar al setembre, i seran avaluats.

L’alumnat amb l’assignatura suspesa, haurà de fer una examen al setembre. Al butlletí de notes posar els trimestres que ha de recuperar.  També haurà de lliurar el dossier i els deures proposats. Seran avaluats.

Els deures proposats els trobareu al següent enllaç.

Teniu que entrar com INVITAT

http://agora.xtec.cat/ins-latalaia/moodle/course/view.php?id=262#section-2

Bon estiu!