Multimedia

Aquí tenim un video de fabricació d’ampolles de plàstic.

Aqui tenim un video de la fabricació de Cd’s

Fer desapareixer el plàstic

Gel instantani

Boses de plástic

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *