Category Archives: tac

Què és una cacera del tresor?

Una Cacera del tresor és un tipus d’activitat didàctica molt senzilla que utilitzen els docents que integren Internet en el currículum. Consisteix en un seguit de preguntes i una llista de direccions de pàgines web, de les quals es poden extreure o inferir les respostes.

Es tracta d’una pàgina web amb una sèrie de preguntes i una llista de pàgines web en les quals els alumnes busquen les respostes.  Al final s’acostuma a  incloure la “gran pregunta”, la resposta no apareix directament en les pàgines web visitades i  exigeix integrar i valorar el que s’ha après durant la recerca. Les caceres del tresor són estratègies útils per adquirir informació sobre un tema determinat i practicar habilitats i procediments relacionats amb les tecnologies de la informació i la comunicació en general i amb l’accés a la informació a través de la Internet en particular.

Tret d’un article d’en Jordi Adell Centre d’Educació i Noves Tecnologies Universitat Jaume I

 

Què és una WebQuest?

 

 

Una WebQuest és una proposta didàctica de recerca guiada, que utilitza principalment recursos d’Internet.

 

Té en compte el desenvolupament de les competències bàsiques, contempla el treball cooperatiu i la responsabilitat individual, prioritza la construcció del coneixement mitjançant la transformació de la informació en la creació d’un producte i conté una avaluació directa del procés i dels resultats.”

Definició consensuada a les segones jornades de Webquest (2006)