PROGRAMACIÓ

TÍTOL:  BLOC DELS TALLERS D’ESTIMULACIÓ DE LLENGUATGE
NIVELL EDUCATIU AL QUAL S’ADREÇA: els nens de primària de l’escola que imparteixen tallers de llengua

INTRODUCCIÓ: Voldria fer servir aquest nou bloc per diverses coses:
– Ensenyar les activitats que fan els alumnes en els tallers de llenguatge: a través de fotos, vídeos…
– Mostrar resultats o produccions dels nens: texts escrits pels nens, vídeos, llibres digitals…
– Oferir enllaços de interès per a treballar la llengua i el llenguatge dins els tallers o a casa.

Plantejaré una unitat didàctica per uns alumnes de cicle inicial, dins els tallers de llenguatge.

Unitat didàctica: definicions (primer cicle inicial)Aquesta unitat didàctica forma part de la programació real dels tallers de llengua que es porten a terme en la nostra escola. Els tallers tenen com a objectiu millorar el domini de la llengua oral i escrita en el nostre alumnat, que es, majoritàriament d’origen estranger.Aquests tallers es duen a terme dues vegades a la setmana amb dos mestres. En algunes activitats es parteix el grup i cada mestre treballa amb mig grup. I en altres activitats es treballa amb el grup sencer amb dos mestres a l’aula. Els tallers a infantil i inicial són majoritàriament orals, mentre que a mitjà i superior es combina l’oral amb l’escrit. Aquesta unitat es dur a terme amb nens de primer cicle d’inicial. Així totes les activitats estan guiades pel mestre. 

OBJECTIUS DIDÀCTICS:
– Definir un objecte de manera senzilla seguint un esquema de forma oral. (competència llengua  9)
– Comprendre una definició i saber deduir-ne l’objecte oral i escrita. (competència de llengua 8, 1)
– Crear conjuntament un document de text amb l’openOficce i dibuixar un objecte fent servir les eines del paint (competència llengua: 5, 6, 7,  competència digital: 2, 3).
– Guardar documents a la carpeta de la classe. (competència digital 2, competència de llengua: 2).
– Familiaritzar-se amb la prestatgeria digital. (competència digitat 7, 8, competència de llegnua: 2).
– Saber consultar i moure’s pel bloc dels tallers.(competència digital 10,

CRITERIS I SISTEMA D’AVALUACIÓ

Avaluació inicial: en la sessió 1 (pluja d’idees de vocabulari i classificació) i la sessió 3 (estructura de la definició) es fa una sessió tant d’avaluació com de formació. Ja que anem veiem i anotant el vocabulari que coneix cada alumne. I en la introducció del guió de la definició també valorem quins nens saben què és una definició i fins a quin punt coneixen l’estructura. Al ser dos mesters a l’alumne, un pot dirigir la classe i l’altre fer anotacions.
Avaluació contínua: al llarg de la resta de sessions la mestra anirà anotant l’evolució del domini de la definició. Menter l’alumne fa les exposicions orals la mestra va anotant els seguiment de l’estructura de la definició, el domini del vocabulari, el domini de la comunicació oral. En les sessions en l’ordinador anirà anotant el nivell d’ajuda que requereix per a fer servir els diferents programes. Al tenir mig grup permet més aquestes anotacions. En cada sessió no s’avaluarà tots els nens.
Avaluació final: les produccions escrites, primer a mà i després a ordinador ens ajudaran a valorar l’estructura de la definició així com el domini de la lectoescriptura i e domini de les diferents eines TIc i el treball en grup. 
 més la sessió i l’altre fa les anotacions. 

EDUCACIÓ INCLUSIVA: 

Moltes de les activitats es fan en grups. Els grups volgudament heterogenis per tal que es generi cooperació enter ells. Això ajuda a l’atenció a la diversitat

ACTIVITATS PROPOSADES

SESSIÓ 1: PARTS DE LA CASA (Activitat en gran grup)Aquesta és la sessió introductòria a les definicions. Per fer una definició cal tenir clar que la paraula forma part d’un camp semàntic i que té relacions amb altres paraules. Per això creiem important aquesta primera sessió on es potencia la categorització (raonament verbal).5 min expliquem l’activitat. Plantegem als nens que ens diguin les parts d’una casa. 30 min. Els nens van aixecant la mà i a mode de pluja d’idees diuen les parts de la casa que saben. La mestra va anotant les parts de la casa que sorgeixen a la pissarra digital amb ajuda dels nens (lletra a lletra). Moltes vegades els nens diuen objecte de la casa. Cal reforçar-los positivament dient que allò forma part d’una casa però és un objecte. D’aquesta manera van distingint els objectes que són diferents de les parts de la casa i i que una cosa engloba l’altre.

15 min. Un cop finalitzada la pluja d’idees ensenyem una foto de les parts d’una casa i repassem si les hem dit totes i sinó n’afegim.
http://educadultos.wikispaces.com/La+casa
10 min ens fixem en alguns objectes de cada part de la casa. 

SESSIÓ 2: PRACTIQUEM EL VOCABULARI QUE HEM TREBALLAT A L’ANTERIOR SESSIÓ
Anem a la sala d’informàtica tota el grup classe amb dos mestres. Els nens es posen en parelles per treballar a l’ordinador i amb auriculars. Els expliquem com funciona el programa i el fan. Mirar bé?:
http://www.xtec.cat/~mgil2243/material/activitatsjclic/lacasa/casa.htm

 SESSIÓ 3: ESTRUCTURA DE LA DEFINICIÓ D’OBJECTES DE LA CASA (activitat amb tot el grup classe)
Reprenem les parts de la casa que vam fer a la pissarra
Preguntem si algú sap què és una definició. Entre tots extraiem que un definició explica com és un objecte sense dir el nom.
La mestra fa una definició que els alumnes endevinen. Amb aquesta definició anem extraient l’esquema de la definició que haurem de seguir per fer-ne.
Amb l’esquema escrit a la pantalla digital alguns nens nens per torns proven de fer diferents definicions d’objectes de la casa oralment.

SESSIÓ 4: DEFINIM ORALMENT(activitat amb mig grup classe)
Recuperem a la pissarra el guió de la definició i el repassem tot junts i la mestra torna a fer una definició seguint l’esquema.
En parelles, els nens, preparen diferents definicions d’objectes de la casa
Surten i oralment fan les definicions i els altres les han d’endevinar. (com a mínim surten a fer una definició cadascun).

SESSIÓ 5: PARTS DE L’ESCOLA
Igual que la que la sessió 1 però amb les arts de l’escola.

SESSIÓ 6: REPASSEM VOCABULARI DE L’ESCOLA
Igual que la sessió 2.
http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/escola/jclic/escola.jclic.zip&lang=ca&title=L’escola

SESSIÓ 7: ESTRUCTURA DE LA DEFINICIÓ D’OBJECTES DE L’ESCOLA
Igual que la sessió 3 però amb l’escola.
 

SESSIÓ 8: DEFINIM ORALMENT(activitat amb mig grup classe)
Igual que la sessió 4 però amb objecte de l’escola.

.SESSIÓ 9: ESCRIVIM DEFINICIONS (activitat amb mig grup classe)

Recuperem el guió de la definició a la pissarra digital.En parelles preparen una definició que exposen oralment. Fan l’escrit en parelles de la definició i la mestra els ajuda a corregir-la. Fan un dibuix de l’objecte que han definit. Això serà un esbós del que passaran a l’ordinador en la següent sessió.

SESSIÓ 10: PASSEM LA DEFINICIÓ A L’ORDINADOR (tot el grup amb dos mestres)
En parelles passem la definició a un document word (amb l’esbós que varen fer el dia anterior) i el guarden a la carpeta de la classe.
En parelles fan un dibuix amb el paint i ho guarden a la carpeta de la classe.

SESSIÓ 11, 12: PASSEM L’ESCRIT I EL DIBUIX AL LLIBRE DIGITAL (tot el grup amb dos mestres)
En parelles obren la prestatgeria digital i van al llibre on pengem algunes activitats dels tallers de llenguatge.
Per parelles, i per torns insereixen amb ajuda de la mestra una pàgina amb la definició (tallar i enganxar del word)i el dibuix (inserim una imatge). La mestra es la que té la clau per fer canvis en el llibre i van fent aquesta tasca parella per parella.
Visualitzen la pàgina que acaben de inserir.
Mentre una mestre fa aquesta tasca parella per parella, els altres, amb l’ajuda de l’altre mestre, juguen oralment a fer definicions i endevinar-les per torns.
Un cop fetes totes les entrades en el llibre es visualitza a la pissarra.
http://apliense.xtec.cat/prestatgeria/b7004451_2468/llibre/index.php?section=4&page=-1

LLICÈNCIA

Llicència de Creative Commons
Tallers d’estimulació del llenguatge de Meritxell Marí Sala està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *