Hola, món!

A la meva escola, el Jaume Vicens Vives de Roses, estem duent a terme un projecte d’estimulació del llenguatge des de fa tres anys. Es va decidir iniciar-lo després de adonar-nos que la majoria dels nosters alumnes tenien, al llarg de la seva escolarització, molts problemes en llenguatge, oral i escrit. La nostra idea era fer una sobreestimulació del llenguatge des de l’educació infantil fins al final de la primària a través d’uns tallers de llenguatge on hi ha dos mestres a l’aula. En els dos primers cicles (infantil i inicial) es posa l’accent a la llengua oral mentre que als os últims cicles (mitjà i superior) es combina la tasca de llengua oral i escrita.

Voldria fer servir aquest nou bloc per diverses coses:

– Ensenyar les activitats que fan els alumnes en els tallers de llenguatge: a través de fotos, vídeos…

– Mostrar resultats o produccions dels nens: textos escrits pels nens, vídeos, llibres digitals…

– Oferir enllaços d’interès per a treballar la llengua i el llenguatge dins els tallers o a casa.