La música és una manifestació artística fonamental que permet expressar i apreciar infinitat d’experiències, coneixements i idees. Forma part indispensable del desenvolupament cognitiu de tots nosaltres. Per això, no és estrany que se li hagi de donar la deguda importància en els centres educatius. A més, sobretot en els últims anys, la música s’ha convertit en un estímul per als adolescents, que poden identificar-se amb ella i definir la seva identitat.

Gràcies al fet que avui dia és més fàcil que mai accedir a aquests continguts transmesos directament a través d’Internet, molts escolten diferents gèneres musicals i alguns valoren encara més el caràcter cultural que comporten. Tenint això present, vaig decidir desenvolupar una sèrie d’activitats a la matèria d’anglès que tinguessin com a eix central la lletra de les cançons més representatives en l’actualitat, les que escolten els nostres alumnes en el seu dia a dia, per conèixer millor la llengua anglesa i adquirir nou vocabulari.

Per a això, vaig decidir preguntar quines cançons, grups i cantants en anglès eren del seu interès. Diversos alumnes van proposar cançons que mai abans havien escoltat els seus companys i que van acabar sent de les seves favorites. En base a això i buscant en les llistes d’èxits d’aplicacions que utilitza la indústria musical, vaig poder escollir una sèrie de cançons que podrien motivar els alumnes i que servissin per analitzar la gramàtica que estàvem treballant a l’aula, que en aquell moment encloïa l’estil indirecte, el passat simple i el passat continu.

La veritat és que va ser bastant senzill d’implementar a classe, ja que estaven acostumats a escoltar la lletra d’algunes d’aquestes cançons i els va semblar atractiu veure que la realitat dels seus gustos musicals podia fer-se servir a classe. És cert que alguns estudiants no coneixien què es deia en les lletres ni dominaven el significat de moltes de les paraules, però després d’analitzar les cançons va ser molt més simple per a ells reconèixer aquestes mateixes paraules i utilitzar-les en activitats posteriors, com per exemple en redaccions basades en els videoclips (que donen molt de joc, per cert).

Aquest tipus d’activitats van tenir un impacte positiu en els alumnes, ja que van ajudar els nois i noies a adquirir nous coneixements i a repassar diversos d’ells. Això sí, tot això de forma més entretinguda i distreta. I la veritat és que ho van agrair en gran manera.