Recursos per fer el treball de Setmana Santa.

(SI HAS PERDUT EL DOCUMENT EL POTS TROBAR EN AQUEST ENLLAÇ)

Guia per a ser un bon zoòleg
MAMÍFERS
http://www.educared.net/aprende/anavegar5/podium/images/a/2564/animales_vertebrados.htmhttp://www.xtec.cat/~ajimeno/cn1eso/20mamifers/20mamifers.htm
http://ca.wikipedia.org/wiki/Mam%C3%ADfer
http://oc.wikipedia.org/wiki/Galeria_dels_mamif%C3%A8rs
http://www.supersaber.com/carreraMAMIFEROS.htm

AUS
http://www.xtec.cat/aulanet/ud/ciencies/aus/index.html
http://www.xtec.cat/ceipmontcau-gelida/vella/aguiles/generalitats.htm
http://www.xtec.cat/~aalas/ocells/index.htm
http://www.supersaber.com/ocaVisi.htm

PEIXOS
http://www.xtec.cat/~jvert/eso/primer/mare/4/condesf/1fitxes/1descrip.htm
http://www.xtec.cat/centres/a8046785/vesania/animals/peixos.htm
http://www.xtec.cat/~jvert/eso/primer/mare/5/conecm/viuenf/1viuen.htm
http://www.xtec.cat/~aporta1/natura/balenes.htm
http://www.xtec.cat/~jvert/eso/primer/mare/5/conecm/menjaf.htm
http://www.xtec.cat/~ajimeno/cn1eso/18peixosiamfibis/18peixosamfibis.htm

REPTILS
http://www.laginesta.com/treballs/ver-reptils.html
http://ca.wikipedia.org/wiki/R%C3%A8ptil
http://www.xtec.es/~gmedina/projecte/recursos/reptils.htm
http://www.xtec.net/~ajimeno/cn1eso/19reptilsiocells/19reptilsiocells.htm

 

AMFIBIS
http://www.fotodenatura.com/amfibis.htm
http://www.xtec.cat/~jquerol/llistat/index0.htm
http://ca.wikipedia.org/wiki/Amfibi
http://www.xtec.cat/~ajimeno/cn1eso/18peixosiamfibis/18peixosamfibis.htm
http://apuntes.rincondelvago.com/amfibis_anfibios.html

PER A TOTS ELS GRUPS D’ANIMALS
http://www.xtec.cat/centres/c5000161/ciencia/vertebrats.htm
http://www.slideshare.net/blogsbetaniacm/els-animals-vertebrats-6933476
http://www.salonhogar.com/ciencias/animales/index.htm
http://www.supersaber.com/zoo.htm
http://html.rincondelvago.com/animals-vertebrats.html
http://biruji.wordpress.com/animals/els-animals-vertebrats/
http://ca.wikipedia.org/wiki/Vertebrat
http://www.xtec.cat/~fturmo/d108/animals.htm
http://www.slideshare.net/cpeltossal/clasificaci-dels-animals
http://www.aulapt.org/wp-content/uploads/2012/09/T2-ELS-ANIMALS.pdf
http://www.slideshare.net/ariesma/vertebrats1

ANIMALS EN PERILL D’EXTINCIÓ
http://www.cram.org/
http://www.animalesenextincion.info/
http://www.uco.es/~q62gacam/Peligro.html
http://www.educared.net/concurso/141/index.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie_en_peligro_de_extinci%C3%B3n
http://www.animales-en-extincion.com/

Altres activitats i recursos per poder treballar el món dels animals:

Recursos per poder fer el treball de VACANCES DE SETMANA SANTA

Els animals invertebrats

Els animals vertebrats

Per saber-ne més:
Els animals:
Animals del nostre entorn
Enciclopedia
Regne animal

Animals

Los animales
Els vertebrats:
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/proyectos2004/la_tierra/vertebrados/indexvertebrados.html
http://blocs.xtec.cat/naturalsom/1r-eso/10-regne-animal/10-1-vertebrats/

Els invertebrats:
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/proyectos2004/la_tierra/invertebrados/indexinvertebrados.html

Posa’t a prova:

Els invertebrats
Els invertebrats 2

Els invertebrats 3

Els vertebrats
Els vertebrat2
Els vertebrats 3