Category Archives: Història Espanya

Worldmapper

Alfabetització dels joven entre 15-24 anys

WORLDMAPPER és un web on trobem representats nombrosos índex de tipus socioeconòmic per a tots els països del món. El que diferencia aquest web és que les dades modifiquen la mida i forma dels estats en funció dels índexs que tinguin per a cada variable. Molt interessant i molt visual.

http://www.worldmapper.org

Kairos. Materials de suport a la Història

Kairos és un recull de materials de suport per al professorat d’Història editats pel Ministerio de Educación.

http://recursostic.educacion.es/kairos/web/presentacion/presentacion.html

Conté quatre blocs:

  1. Temes d’Història enfocats transversalment
  2. Aportacions a la didàctica de la Història
  3. Materials per a la preparació de les classes
  4. Llibres i publicacions electròniques

La Gran Recessió

En aquest article de Joaquín Estefanía al diari “El País” s’analitzen deu aspectes de la crisi econòmica que ve afectant el món des del 2008 fins al dia d’avui. L’autor intenta analitzar què ha passat i cap on van les coses.

http://www.elpais.com/articulo/economia/Secuelas/decada/perdida/elpepueco/20091223elpepueco_1/Tes