Conèixer les religions. Un webquest per a 1r d’ESO

Nebulosa Lull de Déu

A. Introducció

Cada dia sentim, llegim o veiem a les notícies referències a la religió com a font de conflicte. Tots sabem de la suposada autoria de militants islamistes en els atemptats de les Torres Bessones de Nova York, del metro de Londres o de Madrid -només per destacar els actes violents més importants succeïts en territori occidental. També hem sentit sobre els actes de violència de l’estat jueu cap als palestins musulmans o viceversa. Els cristians no en surten més ben parats, sobretot en segles passats, quan es van organitzar croades contra els musulmans o expulsions de jueus de territoris cristians.

Però, és veritat que les religions inspiren aquests fets? S’incita a la violència als textos sagrats? Tan diferents són les principals religions les unes de les altres? Què els separa realment? Totes aquestes preguntes i algunes més s’hauran de respondre al llarg d’aquest treball. Us haureu de convertir en “especialistes” en religions i esbrinar un seguit de coses sobre cadascuna d’elles.

Aquesta mena de treball de recerca en grup que fareu és coneguda amb una paraula anglesa. Se’n diu webquest, perquè una bona part de les preguntes a respondre es fan a partir de recusos disponibles a Internet.

B. Tasca

Cada grup haurà de respondre a les següents preguntes:

 1. Quines són les creences bàsiques de cada religió?
 2. Quins són els principals valors que defensa cadascuna de les religions?
 3. Què es diu de la violència en els textos sagrats d’aquestes religions?
 4. Què tenen en comú aquestes religions? Tenen valors compartits?
 5. Quines són les diferències principals entre elles?
 6. Quines conclusions traieu?  (Fer un resum, una síntesi del més important descrit en cadascun dels apartats)

La tasca consisteix en un informe que respongui aquestes sis preguntes. Tingueu en compte que mentre les preguntes 1, 2 i 3 poden fer-se individualment, les preguntes 4, 5 i 6 s’han d’elaborar OBLIGATÒRIAMENT en grup. Podeu incloure-hi imatges dels símbols més rellevants de cadascuna de les religions.

C. Procés

Creareu un grup de quatre persones

Cadascun/a dels membres de l’equip haurà d’assumir algun d’aquests papers:

 • expert/a en judaisme
 • expert/a en cristianisme
 • expert/a en islamisme
 • expert/a en religions orientals (hinduisme i budisme)

El treball podrà realitzar-se en un d’aquests formats:

 • Creant un document de text
 • Creant una presentació
 • Publicant-lo en un blog
 • Creant una pàgina web

D. Recursos

Recursos generals

Per als especialistes en cristianisme

Per als especialistes en judaisme

Per als especialistes en islamisme

Per als especialistes en regions orientals

E. Avaluació

La nota final constarà dels següents apartats:

 • Precisió en la documentació del treball, solidesa dels arguments i conclusions (60%)
 • Presentació i domini de les eines (20%)
 • Col·laboració, participació, iniciativa en el treball en grup (20%)
 • Precisió en la documentació del treball, solidesa dels arguments i conclusions (60%)
  • 10, 9, 8. S’expliquen les creences bàsiques de cada religió i els valors principals. S’esbrina què tenen en comú i quines són les principals diferències. Es presenten conclusions compartides pel grup. S’inclouen símbols de les religions. La màxima nota si l’alumnat és capaç d’esbrinar què es diu de la violència en els textos sagrats d’aquestes religions.
  • 7, 6, 5. S’expliquen les creences bàsiques de cada religió i els valors principals. S’esbrinen alguns elements que tinguin en comú i algunes de les principals diferències. S’inclouen alguns dels símbols de les religions. S’intenta arribar a conclusions compartides.
  • 4, 3. Errors o imprecisions en les creences bàsiques i valors. No hi ha conclusions compartides. Hi ha hagut, però, un intent de construir un treball.
  • 2, 1, 0. No hi hagut intenció d’esbrinar sobre el tema o es presenten informacions extremadament disperses o errònies
 • Presentació i domini de les eines (20%)
  • 10, 9, 8. Informació presentada de manera neta, clara, ordenada i coherent. S’acompanya d’il·lustracions. No hi ha faltes d’ortografia. Aconsegueixen pujar el treball al Moodle.
  • 7, 6, 5. La informació és presentada amb un nivell acceptable de claredat i coherència. Hi ha faltes d’ortografia. Aconsegueixen pujar el treball al Moodle.
  • 4, 3 . Poc ordre i coherència. Hi ha excessives faltes ortogràfiques. No s’aconsegueix pujar el treball.
  • 2, 1, 0. Desorganitzat, incoherent i ple de faltes. No s’aconsegueix pujar el treball al Moodle.
 • Col·laboració, participació, iniciativa en el treball en grup (20%)
  • 10, 9, 8. Han funcionat com a grup, compartint la informació i els dubtes. Hi ha hagut coordinació.
  • 7, 6, 5. Si bé han treballat en grup, hi ha hagut un funcionament irregular i poca coordinació.
  • 4, 3. No hi ha hagut un bon funcionament en grup, amb poca inciativa i poques ganes de treballar.
  • 2, 1, 0. No hi ha hagut treball ni interès.

F. Conclusió

La conclusió del treball es farà durant l’última classe de l’optativa. L’alumnat distribuït en grups exposarà les seves conclusions i participarà d’un debat durant el qual posarem en comú les respostes als interrogants plantejats.

S’espera dels grups:

 • Que exposin les principals característiques, valors i símbols de cada religió
 • Que exposin les principals similituds
 • Que exposin les principals diferències entre les religions treballades
 • Que exposin la recerca feta quant el tema de la violència als textos sagrats

Aquest webquest per a 1r d’ESO ha estat creat per Joan Sorolla Beltran (Departament de CC.SS i Filosofia, IES Miquel Biada) versionant el fet per Miguel Santa Olalla Tovar y Daniel Primo Gorgoso “Ética y religiones del mundo . (Veure’l)