RECURSOS BIBLIOGRÀFICS

Ara que comença el curs, podeu escalfar motors i greixar mecanismes amb alguna de les següents lectures.

 

Recomana geografia

 

1r ESO

La Miranda dóna la volta al món, biblioteca de Calafell

A peu pel País Basc, biblioteca de Calafell

A peu per Castella, terres de Sòria, biblioteca de Calafell

A peu per l’Alcatén, biblioteca de Segur

Una veritat incòmode, biblioteca de Calafell, biblioteca de Segur

Una verdad incómoda, biblioteca de Calafell

 

 

2n ESO

 

Recomana història

 

1r ESO

Arte prehistórico, biblioteca de Calafell

Las claves del arte egipcio, biblioteca de Segur

SIEBLER, Michael; Arte griego , biblioteca de Calafell

La claves del arte etrusco y romano, biblioteca de Calafell

La vida de Bryan, DVD, biblioteca de Calafell, biblioteca de Segur

 

2n ESO

A peu per Andalusia, Sierra Mágina: La frontera cristiano-musulmana, biblioteca de Calafell

Las claves del arte bizantino y prerománico, biblioteca de Calafell

Como reconocer el arte islámico, biblioteca de Calafell

Las claves del románico, biblioteca de Segur

Las claves del arte gótico, biblioteca de Segur

Las claves del renacimiento, biblioteca de Segur

BAUR, Eva; Rococó, biblioteca de Calafell

 

Recomana ètica

 

2n d’ESO

GAARNER, El món de Sofia, biblioteca de Calafell, biblioteca de Segur

GAARNER, El mundo de Sofia, biblioteca de Calafell

FROMM, Per una ètica humanística, biblioteca de Calafell

KÜNG, Proyecto de una ética mundial, biblioteca de Calafell

GORE, Una veritat incòmode, biblioteca de Calafell, biblioteca de Segur

GORE, Una verdad incómoda, biblioteca de Calafell

 

 

Recomana religió catòlica

 

1r ESO

Anem a Montserrat, biblioteca de Segur

I Jesús va venir a predicar a la mainada, biblioteca de Segur

 

2n ESO

La vida de Bryan, DVD, biblioteca de Segur, biblioteca de Calafell

Les religions: cinc claus, biblioteca de Segur, biblioteca de Calafell

Reflexions des del compromís, biblioteca de Calafell