PRESENTACIÓ

yalta.jpg

‘Cimera de Yalta’, (asseguts d’esquerra a dreta: W. Churchill, F. D. Roosevelt i J. Stalin) Yalta (Crimea, URSS), febrer de 1945.

Govern Federal, EUA

Servei nacional d’arxius dels EUA

Army Signal Corps Collection

Domini públic

¿Per què aquesta fotografia és el nostre logo?

Geogràficament: és el repartiment de tot el món, des de 1945 a novembre de 1989.

Històricament: és l’estabilització mundial, després de 150 anys de conflictes greus interestatals.

Èticament: és acceptar que una persona amb una disminució greu de mobilitat pot liderar la política mundial.

I. Objectiu estratègic

Les ciències socials, geografia i història han de facilitar el desenvolupament de la consciència ciutadana de l’alumnat. Aquesta consciència els ha de permetre donar sentit a les relacions entre el passat, el present i el futur, i a la seva identitat territorial i cultural.”

Generalitat de Catalunya, Decret 143/2007 DOGC núm. 4915

II. Organigrama del departament

1. Geografia: física (relleu i biòtops), humana (economia i sociologia).

2. Història humana (prehistòria, antiga, medieval, moderna i contemporània).