Deures d’estiu i recuperacions 3r ESO. Curs 18-19

3r A.

Els alumnes de 3r A que no han assolit l’assignatura han de fer aquest dossier i lliurar-lo a l’inici de curs i comptarà per a recuperar l’assignatura.

Els alumnes que l’hagin assolit, hauran de fer el dossier i els hi comptarà com a activitats del primer trimestre.

https://drive.google.com/open?id=1XLtEKcBj8Lec5XC43GVAwJ7C2nycxqE7

3r B i C

Els alumnes de 3r B i C que no han assolit l’assignatura han de fer aquest dossier i lliurar-lo a l’inici de curs i comptarà per a recuperar l’assignatura.

Els alumnes que l’hagin assolit, hauran de fer el dossier i els hi comptarà com a activitats del primer trimestre.

https://drive.google.com/open?id=1PY3SqoYIBZbPstkYM2mpH9De3ziUiaBv

3r D

Els alumnes de 3r D que no han assolit l’assignatura han de fer aquest dossier i lliurar-lo a l’inici de curs i comptarà per a recuperar l’assignatura.

Els alumnes que l’hagin assolit, hauran de fer el dossier i els hi comptarà com a activitats del primer trimestre.

https://drive.google.com/open?id=1eD9QanP6vwthF5ipMbxDY9f6aBl47PkV

 

Recuperació 2n ESO. Curs 18-19

Han de fer aquest dossier els alumnes que no han assolit l’assignatura i lliurar-lo a principi de curs.

Els alumnes que han assolit l’assignatura, han de lliurar-lo a principi de curs i es tindrà en compte dins de les notes del primer trimestre.

https://drive.google.com/file/d/1kmMy2Phi83lNjwhEGvXNPChaNXrLVoE3

Els alumnes de 2n D han de fer aquest dossier i lliurar-lo a principi de curs, que els servirà per a la recuperació de l’assignatura.

Els alumnes de 2n D que hagin assolit l’assignatura, han de fer aquest dossier com a deures d’estiu i els comptarà dins de les notes del primer trimestre.

https://drive.google.com/open?id=1mEyD05uzQ3z3bobPr_ziUY0d7LjRuDEE

FEINA D’ESTIU 4t d’ESO

Els alumnes de 4t A i B amb l’assignatura suspesa hauran de fer aquest dossier durant l’estiu. El dossier comptarà el 30% de la nota de recuperació. El 70% restant serà la nota de l’examen. Les preguntes de l’examen sortiran de les preguntes d’aquest dossier.

https://drive.google.com/open?id=0B_4ST1kVjKBFMDdsTDVuZFRDY1pLTnB2WFV5akxEcVc2SFZB

Els alumnes de 4t C amb l’assignatura suspesa hauran de fer aquest dossier durant l’estiu. El dossier comptarà el 50% de la nota de recuperació. El 50% restant serà la nota de l’examen. Les preguntes de l’examen sortiran de les preguntes d’aquest dossier.

https://drive.google.com/open?id=0B_4ST1kVjKBFWjN2MWNXa1IwWHNRd3dDT1Noam5CbHJZdlA0

FEINA D’ESTIU 3R D’ESO A/B/C

Els alumnes amb l’assignatura aprovada hauran de fer aquest power point sobre l’art Barroc. Aquest treball comptarà dins de les notes de treball del primer trimestre de quart curs.

https://drive.google.com/open?id=0B_4ST1kVjKBFY1pnaldiSDhJLW8

Els alumnes amb l’assignatura suspesa ja tenen el seu dossier, que hauran de presentar el dia de l’examen. El dossier comptarà el 30% de la nota i l’examen el 70%.

 

FEINA D’ESTIU 2N A-B ESO CURS 17-18

Els alumnes amb l’assignatura aprovada han de fer aquest dossier d’activitats a l’estiu. Cal lliurar-lo al tornar de vacances i comptarà dins de la nota del primer trimestre de tercer curs.

https://drive.google.com/open?id=0BweW9S-h9imiSjdYd0poYWVSUkE

Els alumnes amb l’assignatura suspesa han de fer aquest dossier i lliurar-lo el dia de l’examen. El dossier comptarà el 40% de la nota i l’examen el 60%. Les preguntes de l’examen sortiran de les preguntes d’aquest dossier.

https://drive.google.com/open?id=0B_4ST1kVjKBFYk9lZHBRSjZoVzBOeF9XV3pja1I2UlpZZUI0

Els alumnes del grup C, hauran de fer aquest dossier d’estiu. El dossier comptarà el 50% de la nota

https://drive.google.com/open?id=0B_4ST1kVjKBFV3k2WFd1ZkdtV2FzWHM1d191aHJMcG5EMlpV

FEINA D’ESTIU 1R D’ESO CURS 2017-2018

GRUPS A, B i C

Heu de fer aquest dossier durant l’estiu i lliurar-lo al tornar de vacances. Aquest dossier comptarà dins de la nota del primer trimestre de 2n curs. (Els alumnes que hagin suspès l’assignatura no cal que facin aquest dossier, ja tenen el seu dossier de recuperació).

https://drive.google.com/open?id=1SwG9bv7JbEjd_xmwBlUCBsJC-Qw7WbsB

GRUP D

Els alumnes de 1r D hauran de fer aquest treball a l’estiu. Aquest treball comptarà el 50% de la nota i el 50% restant sortirà de l’examen.

https://drive.google.com/open?id=10FSjeH7t7DUz1y9tjXUwLcTS8UVNkoI1

FEINA D’ESTIU 3r D’ESO, JUNY DE 2017

Els alumnes amb l’assignatura aprovada hauran de fer aquest treball, amb power point, que hauran de presentar el proper mes de setembre i que comptarà com a nota del primer trimestre de quart curs.

https://drive.google.com/open?id=0B_4ST1kVjKBFY1pnaldiSDhJLW8

Els alumnes amb l’assignatura suspesa hauran de fer aquest dossier que hauran de presentar el dia de l’examen. Comptarà un 30% de la nota i el 70% restant serà de l’examen. Les preguntes de l’examen sortiran d’aquest dossier.

https://drive.google.com/open?id=0B_4ST1kVjKBFejFnaTN2dTVzYUk

FEINA D’ESTIU 2N D’ESO, JUNY 2017

Els alumnes amb l’assignatura de 2n A/B/C pendent per a setembre, han de fer el següent treball amb el powerpoint, que comptarà un 30% de la nota de recuperació.

https://drive.google.com/open?id=0BweW9S-h9imiYW9kOWtrTUU4a1U

Els alumnes  de 2n A/B/C que hagin aprovat l’assignatura,  hauran de fer el següent treball, un document de  powerpoint, que hauran de presentar al tornar el proper mes de setembre i que comptarà com a nota d’activitats del primer trimestre.

https://drive.google.com/open?id=0BweW9S-h9imiSjdYd0poYWVSUkE

Els alumnes de 2n D amb l’assignatura suspesa hauran de presentar aquest dossier el dia de l’examen. EL dossiser serà el 100% de la nota.

https://drive.google.com/open?id=0B0NGjRyC6b3dZnB3TlFIdjdzZk0

Els alumnes de 2n amb l’assignatura de RELIGIÓ suspesa hauran de fer aquest dossier que hauran de lliurar el dia de l’examen.

https://drive.google.com/open?id=0B0NGjRyC6b3dTnJrbUxlMzJjNXc