Batxillerat

1er Batxillerat

1er Batxillerat ccss

Repàs Equacions WEB 

Polinomis WEB

Repàs de funcions WEB

Interpolació Doc

Exponencials i logaritmes:Funció exponencial WEB
                                              Funció logarítmica WEB
                                              Equacions i sistemes WEB

Trigonometria: Repàs de les raons WEB
                            Funcions trigon. WEB

Matemàtica Financera WEB

Estadística Calculadora

2on Batxillerat

2on Batxillerat ccss

Programació lineal pàgina interactiva