1ESO

T1. Nombres Naturals

Repassar taules jugant

Cálcul mental

T2.Divisibilitat

Jocs amb el concepte de potència(Castellà)

Web múltiples i divisors

T3. Enters

T4. Decimals

Repàs de diversos aspectes dels nombres decimals

T5. Fraccions

Joc de les parelles. Equivalència entre fraccions i decimals
Mud. Una part d’una part

T6. Proporcionalitat

T7. Rectes i angles

T8.Longituds i àrees

Àrees Deducció de les fòrmules

T9. Cossos a l’espai

T10. Taules i gràfics. L’atzar

General

Pàgina amb recull de webs