4ESO

Enllaç amb els exercicis proposats pel vostre llibre:

 

T1. Destreses numèriques

T2. Polinomis

T3. Equacions, inequacions i sistemes

T4. Trigonometria

T5. Geometria

T6. Funcions elementals

T7. Probabilitat