Conservació i restauració

Pràctiques d’estudiants de l’ESCRBCC al Museu de la Música-L’Auditori
L’ESCRBCC ofereix les assignatures optatives de Pràctiques Complementàries I a 3r curs i Pràctiques Complementàries II a 4t curs. Enguany tres alumnes de l’ESCRBCC fan pràctiques al Museu de la Música-L’Auditori..


Taller d’arquelogia experimental sobre construcció domèstica
L’ESCRBCC i el LAM UB (Laboratori d’Arqueologia Medieval de la UB) impartiran un curs d’Arqueologia Experimental a l’ESCRBCC, a càrrec del professor Walter Alegria Tejedor (LAM UB). El curs parlarà d’arqueologia experimental enfocada a la construcció domèstica i tindrà com objectius formar als alumnes en la matèria de la construcció domèstica experimental a través d’exemples arqueològics i fonts documentals a nivell teòric, i a través de la construcció d’una cabana de tipus grubenhaus a nivell pràctic. Aquest curs podrà ser reconegut amb 1 crèdit ECTS per als alumnes de l’Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya.


Curs pràctic de restauració de ferro antic
Organitzat per l’Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya i pel Museu del Cau Ferrat de Sitges.


ESCRBCCRestaurar per reviure
Conveni de col·laboració entre l’ESCRBCC i Cementiris de Barcelona.


Lliçó inaugural curs 2015/16

imatge de la salaEl 29 d’octubre de 2015 es va celebrar a l’ESCRBCC l’acte institucional d’inauguració del curs 2015/16. La conferència inaugural va anar a càrrec de Montserrat Pugès i Dorca, responsable d’intervencions en el patrimoni del Servei d’Arqueologia de Barcelona, i de Sílvia Llobet i Font, conservadora-restauradora de l’empresa Àbac. Conservació-Restauració SL i diplomada en restauració arqueològica per l’ESCRBCC. imatges dels ponents
La conferència va analitzar la tasca del Servei d’Arqueologia de Barcelona i en especial l’actuació realitzada sobre els paviments de la vil·la romana del “Pont del Treball” recuperats durant la construcció de la línia del tren d’alta velocitat al seu pas per Barcelona.
Va cloure l’acte Rosa M. Girbau, inspectora de l’ESCRBCC.

Més imatges